"Andere campagne door dood Dehaene"

De campagne is veranderd door de dood van Jean-Luc Dehaene. Dat bevestigen zowel Gwendolyn Rutten (Open Vld) als Siegfried Bracke (N-VA) in een debat tijdens VTM NIEUWS.

"Het is een goede zaak dat het minder bitsig is geworden", zegt Rutten. "Zo kan het opnieuw gaan over waar de mensen echt mee bezig zijn."

Siegfried Bracke voelt ook op de markten dat de campagne anders is geworden. "Al vrees ik wel dat de strategieën nu subtieler zullen doorgaan. Mensen zullen blijven bang gemaakt worden voor zaken zoals de indexsprong."

Regeringsvorming
Open Vld en N-VA verschillen wel van mening over hoe ze de vorming van de verschillende regeringen moeten aanpakken. "Wij leggen na 25 mei een globale aanpak op tafel leggen voor alle overheden", zegt Rutten.

N-VA wil liever eerst een Vlaamse regering vormen. "Het verschil tussen de sociaal-economische hervormingen en het communautaire is volstrekt artificieel", zegt Bracke. "Je moet dat samen aanpakken." En volgens N-VA gaat dat beter als er eerst een regeringsakkoord is op het Vlaamse niveau.

"Lasten nooit zo hoog"
Op sociaal-economisch vlak zijn de pensioenen een groot discussiepunt tussen N-VA en Open Vld. "Er zijn zeker raakpunten in onze visies over het sociaal-economische beleid, zoals wanneer het gaat over hoe we werken lonend kunnen maken", zegt Rutten.

"Maar er ook grote verschillen bij onze visies over hoe we de economie willen laten groeien", gaat ze verder. Open Vld is een grote voorstander van lastenverlagingen. Maar Siegfried Bracke heeft daar zijn twijfels bij: "In al die jaren dat Open Vld aan de macht is zijn de lasten in de praktijk nog nooit zo hoog geweest."

"Vertrouwen geven"
Voor Gwendolyn Rutten is er nog veel onduidelijkheid over het pensioenplan van N-VA. "Als we jullie plan bekijken is er slechts geld voor de helft van de nieuwe gepensioneerden." Siegfried Bracke weerlegt de kritiek door te zeggen dat N-VA de instroom van nieuwe gepensioneerden wil beperken. "Het is schuldig verzuim dat men al jaren de problemen met de pensioenen heeft zien aankomen en daar nooit iets aan gedaan heeft."

Rutten is dan weer bang dat burgers hun portemonnee dicht gaan houden door de bangmakerij van N-VA over de betaalbaarheid van de pensioenen. "Je moet mensen net vertrouwen geven, anders is groei niet mogelijk."