"Als budget niet verdubbelt, kunnen we onmogelijk alle componenten behouden"

"We spelen met onze toekomst. Zonder extra investeringen is het gedaan met het leger."

BELGA
Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) liet vanmorgen weten dat hij zijn toekomstplan voor Defensie uitstelt. Met de huidige budgetten is het onmogelijk om een gedetailleerd toekomstplan uit te pennen. De interviews van de minister worden elke week cynischer. "We spelen met onze toekomst. Zonder extra investeringen is het gedaan met het leger."

Vorige week werd er in de Kamercommissie Landsverdediging nog gevraagd aan de legerstaf welke component afgeschaft zou kunnen worden. De generaals schrokken zich een bult en maakten duidelijk dat een component afschaffen een 'no-go' is. Maar Steven Vandeput beantwoordt nu die vraag in een interview met Knack. "Als het budget niet verdubbelt, kunnen we onmogelijk landmacht, marine én luchtmacht behouden." 

"Het leger is als een verzekering: niemand betaalt graag, maar iedereen heeft het nodig." Maar heel wat mensen lijken niet te beseffen waarom we het leger nog nodig hebben. "Je hebt een leger nodig voor je buitenlandse politiek", legt de N-VA'er uit. Bij internationale clubs zoals de NAVO en de VN is het normaal om lidgeld te betalen. "Bij de NAVO betekent dat: investeren in gevechtscapaciteit." Maar dat doen we volgens secretaris-generaal Jens Stoltenberg niet genoeg.

Het leger is als een verzekering: niemand betaalt graag, maar iedereen heeft het nodig

Steven Vandeput (N-VA)
BELGA

Dienstplicht
Het leger is dé besparingspost bij uitstek in België. Het is namelijk een departement waar haast niemand van wakker ligt. Het draagvlak moet volgens de vakbonden dan ook worden verbreed. Een van de pistes die de ronde doet binnen Defensie is de dienstplicht. Destijds was er een sterkere link tussen de bevolking en het leger.

Vandeput staat niet echt te popelen om dat voorstel op tafel te leggen. Maar hij zou het wel geen slecht idee vinden om een of andere gemeenschapsdienst in te voeren.

"Als er maar één partij beter wordt en de ander krijgt de rekening, dan is de bereidheid tot samenwerking een stuk minder"

Tom Middendorp

Ook Nederland bezorgd

Ook de Nederlandse Tweede Kamer maakt zich zorgen over de aangekondigde bezuinigingen. Onder meer CDA, D66 en PvdA vragen zich af welke gevolgen de besparingen zullen hebben voor de samenwerking op defensiegebied tussen Nederland en België, bleek vandaag in de Kamer. Den Haag en Brussel werken nauw samen op militair vlak, vooral bij de marine. Zo is de commandant van de Nederlandse marine ook de admiraal van de zeestrijdkrachten van de Benelux. Verder zijn het materieel en de opleidingen in beide landen nauw met elkaar verweven.

Volgens Raymond Knops (CDA) wordt de samenwerking door de Belgische besparingen op het militair apparaat moeilijk. De Nederlandse Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, sprak onlangs in het Belgische parlement ook al zijn zorgen uit over de gevolgen van de bezuinigingen. "Wij moeten aan beide kanten winnen, want anders zou die samenwerking kunnen opdrogen", zei die toen.