Bijna 8.500 euro opgehaald voor afscheid Jordy

kos
Een crowdfundingsactie voor de 19-jarige jongen die op Gentse Blaarmeersen door ontbering om het leven kwam, leverde intussen al bijna 8.500 euro op. Dat is bijna de helft meer dan verhoopt, zo blijkt uit de registratie op het crowdfundingsplatform generosity.com.

Initiatiefnemer Jef Verbeeck hoopte om 5.000 dollar (4.500 euro) op te halen, maar dat blijkt intussen al bijna dubbel zoveel te zijn, dankzij ruim 330 giften. Dankzij de Ninoofse burgemeester Tania De Jonge had Jef Verbeeck maandag contact met de mama van de overleden tiener. "Ze stelde zich aanvankelijk zeer terughoudend op, omdat ze dacht dat we eisen gingen stellen", zegt Verbeeck. "Maar toen we haar uitlegden dat we haar met de actie meer opties wilden geven dat wat haar financiële situatie toelaat, was ze dankbaar."

Ondertussen spraken de initiatiefnemer en Jordy's moeder af om een gedenksteen en bloemen te bestellen en herdenkingsprentjes te drukken voor alle aanwezigheden op de afscheidsplechtigheid donderdagmiddag om 11.30 uur op de begraafplaats van Ninove. Inhoudelijk mengt Verbeeck zich niet met de plechtigheid. "Er gaan vrienden en kennissen het woord nemen en er zal muziek worden gespeeld", zegt hij.

De actie zal alvast meer opbrengen, dan wat het organiseren van de afscheidsplechtigheid kost. "We hebben voor onszelf uitgemaakt om het overschot van het geld naar de jeugdhulpwerking te laten gaan, waaronder Ter Muren (de instelling waar Jordy verbleef), en de mama juicht dat ook toe."

Ondertussen brengt het Kinderrechtencommissariaat een aanbevelingsnota in herinnering van Cachet vzw, een zelforganisatie van jongeren en (jong-)volwassenen met een jeugdhulpervaring. Daarin staan twaalf tips om jongeren voor te bereiden op een leven buiten een jeugdinstelling.

In Nederland bracht de Kinderombudsman vorig jaar een nota uit over het voortzetten van de jeugdhulp aan jongeren, éénmaal de leeftijd van 18 overschreden wordt.