Belgische staat verkoopt deel aandelen BNP Paribas: "Geen onverstandige zet"

Getty Images
De Belgische staat slankt zijn belang in de Franse groep BNP Paribas af met zowat een kwart naar 7,8 procent. Dat heeft de ministerraad beslist op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Aan de huidige koersen zou die operatie de Belgische schatkist ongeveer 2,1 miljard euro opleveren. Volgens financieel expert Pascal Paepen is dit geen onverstandige zet.

De opgebouwde participatie in BNP Paribas is een gevolg van de redding van Fortis tijdens de bankencrisis van 2008. De Belgische overheid heeft Fortis toen gekocht voor 9,4 miljard euro en vervolgens 75 procent daarvan verkocht aan BNP Paribas voor 121 miljoen aandelen. De kostprijs per aandeel bedroeg dus 58 euro. Het finale resultaat van de transactie zal pas in de loop van nacht bekend zijn, aldus het kabinet-Van Overtveldt.

"Deze transactie geeft ons het beste van twee werelden", reageert de minister. "Enerzijds slagen we erin om een belangrijke meerwaarde op deze verkoop te realiseren. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de schuldafbouw en beperken we ons risico ten opzichte van de financiële sector. Anderzijds wil ik benadrukken dat maar een deel van de participatie te gelde werd gemaakt omdat we belang blijven hechten aan ons lange termijn strategisch aandeelhouderschap in BNP Paribas, niet in het minst omwille van het economische belang van deze bank in ons land".

Dividend
Volgens de minister zal, door de specifieke opzet van de transactie, het dividend dat de overheid in 2017 ontvangt volledig behouden kunnen blijven. Hij wijst erop dat de transactie kadert in de uitvoering van het regeerakkoord "dat streeft naar een optimale valorisatie van de participaties in de financiële sector, zonder de bredere financieel-economische en maatschappelijke context uit het oog te verliezen".

We slagen er op deze manier in om een belangrijke meerwaarde op de verkoop te realiseren. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de schuldafbouw en beperken we ons risico ten opzichte van de financiële sector

Minister Van Overtveldt

"Geen onverstandige zet"
Dat de Belgische staat een deel van zijn belang verkoopt, is in het huidige beursklimaat geen onverstandige zet. Dat zegt financieel expert Pascal Paepen.

De Brusselse beurs staat op het hoogste niveau in negen jaar en ook BNP Paribas kent zijn hoogste stand sinds oktober 2008. "Het is heel moeilijk in te schatten wanneer het ideaal is om te verkopen. Maar dit lijkt mij geen slecht moment. Ik hoor meer en meer dat een correctie mogelijk is, nu de aandelenkoersen fors gestegen zijn", aldus Paepen.

"Idealiter zeg je dit achteraf"
"Daarnaast is er ook een oude beurswijsheid 'sell in may and go away', al is dat voor een deel flauwekul geworden." Paepen heeft wel bedenkingen bij het feit dat de verkoop van het belang aangekondigd wordt. "Idealiter zeg je dit achteraf pas. Dit kan op de koers wegen en de laatste koers zal je nooit krijgen."

Paepen geeft ook nog aan dat de Belgische deelname aan de kapitaalverhoging bij BNP Paribas, waar destijds ernstig over gedebatteerd is in de Kamer, uiteindelijk een goede zet geweest is. "Dit heeft goed opgebracht en nu winst nemen is geen slechte zaak."