Belgisch systeem van opsluiting geïnterneerden in strijd met Europees mensenrechtenverdrag

thinkstock
De opsluiting van een delinquent met mentale problemen in een instelling die niet aangepast is aan zijn therapeutische noden is een structureel probleem in België dat in strijd in strijd is met het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Dat stelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in een arrest. Ons land moet een man, die sinds 2007 geïnterneerd is in Merksplas, een morele schadevergoeding van 16.000 euro betalen. België krijgt ook twee jaar om zich in regel te stellen. Gedurende die periode moeten alle gelijkaardige zaken geschorst worden.

Het hof werd geïnterpelleerd door een man die in 2006 werd opgepakt voor zedenfeiten en een jaar later geïnterneerd werd in Merksplas omdat hij ontoerekeningsvatbaar was en mentale problemen had. Er kon geen oplossing op lange termijn gevonden worden en de man verbleef meer dan 9 jaar in de psychiatrische afdeling van de gevangenis van Merksplas.

Onterende behandeling
In zijn arrest stelt het mensenrechtenhof dat de man een onterende behandeling ondergaan heeft omdat hij in een penitentiaire instelling gehouden werd zonder een therapie die aan zijn mentale gezondheid voldeed en zonder perspectief op een heropname in de samenleving. Volgens het hof is één en ander het gevolg van een structureel disfunctioneren van het Belgische systeem van internering.

Daarom roept het de Belgische staat op om ervoor te zorgen dat het aantal delinquenten met mentale problemen die in een gevangenis worden opgesloten zonder aangepaste therapeutische omkadering te beperken, en de criteria voor internering te herzien, zoals voorzien in de lopende hervorming van de wetgeving.