Bacquelaine: "Vier weken om hervorming te bespreken lijkt redelijke termijn"

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) ontkent dat de regering de pensioenhervorming in allerijl door de strot van het parlement wil jagen. Hij benadrukte dat het voor zowel de pensioeninstellingen als de toekomstige gepensioneerden van belang is snel formeel duidelijkheid te hebben over de maatregelen. Bovendien zijn de meeste maatregelen al bekend. "Vier weken om deze hervorming te bespreken, lijkt me niet overdreven", aldus Bacquelaine.

De conferentie van de voorzitters besliste eerder op de dag dat de Kamercommissie Sociale Zaken de bespreking van de pensioenhervorming vandaag niet tot de finish zou voortzetten, maar het enkel bij de toelichting door de minister zou houden. Het zat de oppositie immers hoog dat ze pas vrijdagnamiddag werd ingelicht over de zitting vandaag. Verschillende partijen laakten dan ook dat de meerderheid een "serieus en sereen debat" uit de weg gaat door de hoogdringendheid in te roepen.

"Deze beslissingen hebben repercussies op duizenden en duizenden mensen. Waarom wordt dit zo snel door het parlement gejaagd?", vroeg sp.a-fractieleidster Karin Temmerman. Wouter De Vriendt (Groen) had het over "bricolage van de zuiverste soort" en vond dat de regering "het laaghangend fruit plukt, maar belangrijke hervormingen, zoals over werkbaar werk, naar later uitstelt".

"Geen mysterie"

Minister Bacquelaine stelde dat de maatregelen uit het wetsontwerp al geruime tijd bekend zijn. Ze staan immers in het regeerakkoord en maakten deel uit van zijn beleidsverklaring. "Iedereen weet waar we naartoe gaan", aldus Bacquelaine. "Hier hangt geen mysterie rond". Bovendien moeten termijnen in acht worden genomen voor wie een vervroegd pensioen wil aanvragen en vragen de pensioeninstellingen de definitieve wijzigingen in handen te moeten krijgen. "Zij moeten zich immers aan formele zaken houden", lichtte Bacquelaine toe.

De MR-minister stelde voorts dat rekening werd gehouden met de opmerkingen van de Raad van State. Die heeft volgens Bacquelaine ook de hoogdringendheid van de tekst aanvaard. "Zoniet zou hij op vijf dagen tijd geen advies hebben afgeleverd", luidde het. Hij rekende voor dat het parlement vier weken de tijd heeft om het ontwerp voor het zomerreces te bespreken en stemmen. "Dat lijkt me een redelijke termijn", besloot Bacquelaine. "U had één dag voorzien" voor de bespreking in commissie, reageerde PS-fractieleidster Laurette Onkelinx.

'Wie nu zegt dat we de hervorming door de strot van het parlement jagen, zou ik vragen eerst in eigen boezem te kijken'

Vincent Van Quickenborne (Open Vld)

Regering-Di Rupo

Commissievoorzitter Vincent Van Quickenborne (Open Vld) viel de minister bij. Hij was zelf een tijd minister van Pensioenen in de regering-Di Rupo, die eveneens verstrengingen in het stelsel doorvoerde. "In 2011 hebben we de pensioenhervorming op tien dagen in het parlement besproken en goedgekeurd, luttele dagen na de installering van de nieuwe regering. Ik geef toe dat dit niet de meest nette manier was, maar wie nu zegt dat we dit door de strot van het parlement jagen, zou ik vragen eerst in eigen boezem te kijken".

Hoe de werkzaamheden zullen voortgaan, is voorwerp van discussie in de conferentie van de voorzitters die morgenmiddag samenkomt.