Astrid-netwerk voorbereid op stroomonderbreking

PHOTO_NEWS
Het Astrid-systeem, dat instaat voor de communicatie en de hulpdiensten, is voorbereid op mogelijke stroomonderbrekingen deze winter. "Astrid maakt uiteraard ook gebruik van elektriciteit. Daarom beschikt het over verschillende back-up voorzieningen", luidt het vandaag in een mededeling.

Bij een stroomonderbreking zouden de zendmasten van Astrid dankzij noodbatterijen minstens 8 uren communicatie moeten waarborgen. De centrale infrastructuur en de meldkamers beschikken daarnaast over noodgeneratoren. Die centrale infrastructuur bevindt zich bovendien meestal in steden die in het afschakelplan zo veel mogelijk ontzien worden. De hoofdzetel van Astrid ligt in de beschermde zone van Brussel en blijft dus permanent van stroom voorzien.

Astrid is al verscheidene maanden bezig met het informeren van al haar gebruikers via informatiesessies die door alle provincies werden georganiseerd. Er werden specifieke aanbevelingen opgesteld voor de gebruikers op het terrein. Astrid vraagt de burgers ook om informatie in te winnen over de schikkingen die in hun gemeenten werden getroffen om de nooddiensten in alle omstandigheden te kunnen bereiken.

"Ook buiten de afschakelingen kunnen zich stroomonderbrekingen voordoen. Diverse regio's hebben in een recent verleden trouwens stroomonderbrekingen gekend. Telkens waren het dan de batterijen die de stroomvoorziening verscheidene uren overnamen. Het is dus een beproefd systeem waarvan de werking verzekerd is. Wij hebben er dus vertrouwen in dat bij een afschakeling de communicatie tussen de hulpdiensten in goede omstandigheden zal kunnen verlopen", aldus nog Christophe Grégoire, directeur Techniek & Operaties van Astrid.