Amerikaanse Kamer maakt wapenbezit door mentaal zieken weer mogelijk

De Republikeinen hebben hun eerste stap gezet naar een soepeler wapenbeleid. Oud-President Obama's wet dat mentaal gehandicapten geen wapen mogen bezitten, wordt mogelijk geschrapt.
AP De Republikeinen hebben hun eerste stap gezet naar een soepeler wapenbeleid. Oud-President Obama's wet dat mentaal gehandicapten geen wapen mogen bezitten, wordt mogelijk geschrapt.
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, waarin de Republikeinen een meerderheid hebben, heeft een regel van de Obama-regering ongedaan gemaakt die het bezit van wapens door mentaal zieken onmogelijk maakte.

De Republikeinen hadden zich voorgenomen om een reeks administratieve regels ongedaan te maken die de vorige president Barack Obama in de laatste maanden van zijn ambtstermijn had doorgevoerd.

Sociale zekerheid

Ze deden dat onder meer met een wettekst die aan de sociale zekerheid oplegde om de namen door te geven van de mensen die uitkeringen krijgen en als onverantwoordelijk worden beschouwd of van geesteszieken, en die namen op te nemen in het National Instant Criminal Background Check System (NICS) van de FBI.

Het is dat register dat wapenhandelaars moeten raadplegen alvorens een wapen te mogen verkopen, om het gerechtelijk verleden van de potentiële koper te controleren en te checken of hij een wapen mag kopen.

Tweede amendement

"Er is geen enkel bewijs dat de mensen die een invaliditeitsuitkering krijgen van de sociale zekerheid een gevaar vormen voor de openbare orde", aldus de Republikein Bob Goodlatte. De Republikeinen menen dat het zeer moeilijk is om een beroep aan te tekenen wanneer iemands naam op de NICS-lijst staat, wat de burgers hun recht op wapenbezit beperkt. Dat recht is opgenomen in het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet. 

De annulatie van Obama's wet moet nog langs de Senaat passeren, waar de Republikeinen eveneens in de meerderheid zijn.