Akkoord over beveiliging nucleair materiaal en afbouw plutoniumvoorraden

De deelnemers aan de internationale top over nucleaire veiligheid hebben een akkoord bereikt om "al het kwetsbare nucleaire materiaal" in de komende vier jaar te beveiligen. Rusland wil plutonium uit zijn defensieprogramma's schrappen.

De deelnemers aan de top willen het risico op nucleaire terreur verminderen, staat in een gemeenschappelijke verklaring van de 47 landen en organisaties die deelnemen aan de Nuclear Security Summit.

De delegatieleiders komen daarmee tegemoet aan een oproep van de Amerikaanse president Barack Obama, gastheer van de nucleaire top. Op de slotdag van de conferentie had Obama gewaarschuwd voor een catastrofe als nucleair materiaal in handen zou komen van terreurorganisaties als al-Qaida.

Beveiliging
"De deelnemers engageren zich om de nucleaire veiligheid te versterken en om de dreiging van nucleaire terreur te verlagen", staat in een uitgelekte versie van de gemeenschappelijke verklaring. De beslissingen die worden genomen op de top zijn wel niet bindend.

De deelnemende landen en organisaties zijn het onder meer eens over een versterkte internationale samenwerking in de strijd tegen nucleaire terreur. Die samenwerking mag volgens de deelnemers echter geen afbreuk doen aan het recht van afzonderlijke landen op het civiel en vreedzaam gebruik van kernenergie. 
 
Versterkte steun aan IAEA
Voorts wordt opgeroepen om reactoren die hoogverrijkt uranium gebruiken te laten omschakelen naar laagverrijkt uranium. Als het technisch en economisch haalbaar is, moet het gebruik van hoogverrijkt uranium maximaal beperkt worden, luidt het. Hoogverrijkt uranium kan gebruikt worden in kernwapens.

De deelnemers aan de top herbevestigen ook hun steun aan het VN-agentschap voor atoomenergie (IAEA) en moedigen een betere samenwerking in de aanpak van illegale handel in nucleaire materialen aan.

Rusland
Rusland wil bovendien plutonium uit zijn defensieprogramma's schrappen, zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. "We willen tot 2,5 miljard dollar vrijmaken om onze plutoniumvoorraad van 34 ton te schrappen".
 
Lavrov en zijn Amerikaanse collega Hillary Clinton ondertekenden een overeenkomst over de afbouw van plutoniumvoorraden uit wapenprogramma's die dateren uit de Koude Oorlog. (afp/ka/sam)