Aantal inbreuken op etikettering voedsel verdubbeld in vijf jaar tijd

photo_news
De jongste vijf jaar heeft de Economische Inspectie 1.088 processen-verbaal opgesteld voor inbreuken op de reglementering inzake etikettering, benaming, oorsprong, productiemethode, samenstelling en publiciteit van voedingsmiddelen. Het aantal inbreuken per jaar stijgt ook merkbaar.

Vijf jaar geleden waren er maar 91 inbreuken, waar er vorig jaar 241 vastgesteld werden. In 125 gevallen werd een pro justitia opgesteld, die aanleiding gaf tot een minnelijke schikking of die werd overgemaakt aan het parket voor eventuele vervolging. De meeste controles gebeuren in de sectoren vlees, vis, wijn en groenten en fruit. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Leen Dierick (CD&V) opvroeg aan partijgenoot en minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.

Allergenen
Sinds vorig jaar is het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) ook gestart met de controle op informatie over allergenen. "Hier is alvast verdere opvolging noodzakelijk. Wat betreft de schriftelijke overdracht van allergeneninformatie werd een 6.000-tal controles uitgevoerd op onverpakte levensmiddelen, waarvan 60 procent in orde waren. Voor de mondelinge communicatie werd een 17.000-tal controles uitgevoerd, waarvan 34 procent in orde was", zegt Leen Dierick.

"Volgens minister van Middenstand Willy Borsus (MR) zullen deze resultaten door het FAVV worden geëvalueerd en zullen er mogelijkheden voor verbetering worden bekeken in overleg met de sector", besluit ze.