12 op 17 pelletkachels scoren slecht op veiligheidstests

houtpellets
BELGA houtpellets
Slechts 5 van de 17 pelletkachels die Test-Aankoop aan een grondige test onderwierp kregen een goede score op vlak van veiligheid. Veel modellen schoten tekort op vlak van rendement, CO-uitstoot en risico op brandwonden. Volgens de verbruikersorganisatie zijn de huidige normen ontoereikend. Dat stelt Test-Aankoop in haar magazine.

De aangevoerde hoeveelheid pellets, afvoer van rookgassen en luchttoevoer moeten dusdanig geregeld worden dat de verbranding zo volledig mogelijk gebeurt en een zo hoog mogelijk rendement oplevert. Eén op de 6 blijkt echter niet te voldoen aan de Europese norm die een rendement oplegt van 75 procent en 1 op de 3 voldoet niet aan de strengere Belgische norm van 80 procent. De resultaten van de labmetingen liggen volgens Test-Aankoop ook een stuk lager dan wat de fabrikanten in hun publiciteit beloven.

Als gevolg van een onvolledige verbranding kunnen er meer vervuilende rookgassen zoals koolstofmonoxide (CO) in de lucht terechtkomen. "In onze test stoot 1 op de 4 modellen op maximaal vermogen meer CO uit dan toegelaten volgens de Europese norm. Drie op de vier blijft in gebreke bij een werking op beperkt vermogen", aldus TA. In 8 op de 17 gevallen loopt de temperatuur van onderdelen, die men moet kunnen vastnemen zoals de handvat van de deur, te hoog op.

Volgens Test-Aankoop zijn de huidige normen voor pelletkachels te onvolledig en niet specifiek genoeg om consumenten tegen risico's in te dekken. "Daarom werkt een groep experts in overleg met de sector aan een herziening. Slechts 2 van de 17 geteste kachels doorstonden met succes de extra veiligheidstests die deze momenteel voorstellen." De consumentenorganisatie dringt erop aan dat de bevoegde overheden de voorstellen van deze vakexperts snel omzetten in strengere regels.