10 zaken die Trump belooft aan te pakken op zijn eerste werkdag

AFP
In oktober kwam Donald Trump met een lijst op de proppen met dingen die hij op zijn eerste dag in The Oval Office zou aanpakken. Een bloemlezing.

Toen Donald Trump eind oktober achterop hinkte in de polls, presenteerde hij de kiezers in Gettysburg een "contract" waarin hij opsomde wat hij op zijn eerste werkdag zou aanpakken. Op de lijst stonden achttien voornemens, telkens met de handtekening van Trump ernaast.

Van enkele van die voornemens is het zeer twijfelachtig dat Trump ze doorgevoerd krijgt, zoals het "beginnen met de verwijdering van de meer dan 2 miljoen criminele illegale immigranten" en het "opschorten van elke ongrondwettelijke uitvoerende actie van president Obama". Van de belofte om China te bestempelen als een koersmanipulator kwam Trump inmiddels zelf terug. Onlangs zei hij eerst ze willen praten met de Chinese leiders.

Deze tien punten staan mogelijk wel nog op zijn agenda:

1. Een constitutioneel amendement invoeren voor de beperkingen op de ambtstermijnen van congresleden.

2. Een bevriezing van de federale overheidsaanwervingen om de loonkosten te drukken, met uitzonderingen voor het leger, veiligheidsdiensten en de dienst volksgezondheid.

3. Het invoeren van een verbod voor werknemers van het Witte Huis en het Congres om binnen de vijf jaar na hun vertrek bij de overheid lobbywerk uit te voeren.

4. Plannen aankondigen voor de heronderhandeling van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag met Canada en Mexico, of een terugtrekking uit de deal.

5. Formeel terugtrekken uit het Trans-Pacific Partnership, een vrijhandelsverdrag met onder meer Australië, Japan en Mexico.

6. Het opheffen van de beperkingen op het delven van steenkool en het boren naar olie en gas.

7. Verwijderen van alle hindernissen die Obama tijdens zijn presidentschap opwierp voor grootschalige energieprojecten, zoals de omstreden Keystone XL-pijplijn.

8. De betalingen van de VS aan de klimaatprogramma's van de VN stopzetten en het geld investeren de Amerikaanse water- en milieu-infrastructuur.

9. Het schrappen van alle federale subsidies aan zogenoemde "veilige steden", waar de lokale overheden illegale immigranten weigeren op te pakken.

10. Het verbieden van immigratie vanuit regio's die geassocieerd worden met terrorisme en waar het natrekken van de achtergrond van de immigranten moeilijk is.