Ga naar de mobiele website
^ Top

"Veiligheid Brussels Airport kan op veel punten beter"

BELGA
De veiligheid op Brussels Airport kan nog beter. Dat zeggen de vakbonden, die wel erkennen dat er sinds de aanslagen van 22 maart heel wat inspanningen zijn gedaan. "Maar intussen is de veiligheidsperimeter opnieuw verkleind en is er weer heel wat teruggedraaid", klinkt het.

Absolute veiligheid verzekeren is onmogelijk en de aanslagen van 22 maart waren hoe dan ook niet te vermijden, met welke maatregelen dan ook. Met die klare boodschap begonnen de uitgenodigde vakbondslui van Brussels Airport vandaag hun betoog in de parlementaire onderzoekscommissie. Volgens hen gaven de extra controles bij de heropening het luchthavenpersoneel ook duidelijk "een veiliger gevoel".

In de maanden nadien werden de erg ingrijpende controles buiten het luchthavengebouw afgebouwd en vervangen door andere systemen, zoals intelligente camera's en het opsporen van verdacht gedrag via trainingen in 'behavioural detection'.

"Het vertrouwen in de nieuwe systemen moet nog groeien", aldus ACOD'er Bart Neyens. "Men kan wel zeggen dat die camera's intelligent zijn, maar de mensen willen dat toch graag bewezen zien."

Een pasklaar antwoord op de vraag of de luchthaven nu veiliger is, kwam er niet. "Iedereen is in elk geval beter gesensibiliseerd, maar alles kan beter", klonk het.

Grootschalige evacuatieoefening
Concreet zien de vakbonden nog een hele reeks verbeterpunten. Zo hekelden ze opnieuw het uitblijven van een grootschalige evacuatieoefening, wordt het veiligheidspersoneel door de uitbater al eens ingeschakeld voor andere zaken, is de responstijd bij incidenten soms te lang en schort er nog steeds een en ander aan de uitreiking en de geldigheidsduur van de veiligheidsbadges.

Andere punten van kritiek overlappen met meer algemene syndicale verzuchtingen rond automatisering en de toename van tijdelijke contracten en interimcontracten. Ook dat is nefast voor de veiligheid, liet Vanden Eynde verstaan. De vakbonden missen ook structureel overleg met de uitbater van Brussels Airport en de bevoegde kabinetten en diensten die bezig zijn met veiligheid.

Tot slot herhaalden de vakbondslui wat ze kort na de aanslagen al aan de kaak hadden gesteld in een open brief: de "heksenjacht" op allochtone werknemers. Tegelijk is onder meer door - volgens de vakbonden absoluut ongegronde - geruchten over clandestiene gebedsruimtes "een hele bevolkingsgroep gestigmatiseerd en [is er] veel vertrouwen verloren gegaan", besloot Sandra Langenus (ABVV/BTB).

Audit baangebruik

Intussen loopt ook nog steeds een onderzoek naar het baangebruik op Brussels Airport tussen 2 en 10 oktober, naar aanleiding van een incident.
Op 5 oktober werd een ongeval immers nipt vermeden toen een toestel van Lufthansa richting München bijna botste met een vliegtuig van Aer Lingus komende uit Dublin. Belgian Safety Agency, een onafhankelijke instantie, is een onderzoek gestart, maar de audit is nog niet klaar. Dat heeft minister van Mobiliteit François Bellot vandaag gezegd in de Kamercommissie Infrastructuur.

Buurtbewoners en actiegroepen klagen daarnaast ook over een te intensief en niet-correct gebruik van landingsbaan 01. Er is sprake van meningsverschillen met Belgocontrol, de luchtverkeersleider.

Meer over


Meld een bug