"Tot honderden truckers mogen vanaf zaterdag niet meer rijden wegens geen opleiding"

BELGA
Alle professionele vrachtwagenchauffeurs moeten, behoudens enkele uitzonderingen, voor 10 september een permanente vorming gevolgd hebben van minimum 35 uren, verdeeld over 5 opleidingsdagen. ACV-Transcom vreest echter dat tientallen tot honderden chauffeurs vanaf zaterdag niet meer mogen rijden. Rijden zonder de verplichte nascholing staat immers gelijk aan rijden zonder rijbewijs, zo waarschuwt de christelijke transportbond.

In de sector van het goederenvervoer over de weg en de logistiek zijn het de werkgevers die ervoor moeten zorgen dat deze vorming door hun chauffeurs gevolgd kan worden. "Maar de laatste weken krijgen we steeds meer alarmerende berichten binnen van chauffeurs die nog steeds niet in orde zijn met hun vakbekwaamheid of zelfs nog niet eens aan hun vijfdaagse opleiding begonnen zijn", zegt Jan Sannen, sectorverantwoordelijke Vervoer bij ACV-Transcom.

Sommige werkgevers lijken volgens ACV de kat uit de boom te kijken en van de valse veronderstelling uit te gaan dat er wel uitstel zal komen of dat ze dan chauffeurs in dienst nemen die al bij andere werkgevers hun permanente vorming volgden. "Uiteraard is dat niet de bedoeling", aldus de vakbond. "De transportfirma's hebben zeven jaar tijd gehad om de nascholing te verzekeren. Tijd genoeg!"

Boetes en rijverbod
De vakbond hoopt wel dat truckers die niet in orde zijn, niet de weg op zullen gaan. "Want rijden zonder code 95 en dus zonder dat de nodige nascholing gevolgd en geregistreerd werd, is hetzelfde als rijden zonder rijbewijs." En dat laatste wordt gestraft met aanzienlijke sancties, gaande van 200 tot 2.000 euro (te vermenigvuldigen met 60 opdeciemen zodat dit tot 12.000 euro boete kan leiden) en een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. Werkgevers die chauffeurs aanzetten om toch een vrachtwagen te besturen kunnen beboet worden tot 6.000 euro per chauffeur.

De vakbond benadrukt dat werkgevers die niet voorzien hebben in nascholing voor hun chauffeurs, die mensen wel moeten blijven uitbetalen wanneer ze niet meer mogen rijden. "De RVA zal geen tijdelijke werkloosheid voor dit soort zaken aanvaarden! Evenmin kan het een reden zijn om het contract van de chauffeur te beëindigen. Alleszins zal er bij ontslag een verbrekingsvergoeding betaald moeten worden en zullen wij niet nalaten om een vergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag te eisen, gaande van 3 tot 17 weken loon bovenop de ontslagvergoeding", aldus ACV-Transcom.