'Superrijken' in ons land bezitten minstens 2,2 miljoen euro

thinkstock
"De inkomensverdeling in ons land is vrij stabiel gebleven, met eventueel een lichte daling aan de top." Dat staat in een studie die gisteren is verschenen in het economisch tijdschrift van de Nationale Bank. Uit de bevraging van meer dan 2.000 gezinnen in 2014 blijkt dat de 1 procent rijkste gezinnen in België minstens 2,2 miljoen euro bezit. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De cijfers gaan over de periode 2010-2014 en tonen aan dat de ongelijkheid in ons land, in tegenstelling tot in andere rijke landen, niet gestegen is. Het mediaanvermogen is geklommen van 206.100 naar 218.600 euro. Dat betekent dat de helft van de gezinnen minder dan 218.600 euro bezit, en de andere helft meer.

Een vijfde van de huishoudens beschikt over minder dan 23.000 euro. Het vermogen van die armsten staat in schril contrast met de 1 procent of 48.000 rijkste gezinnen die minstens 2,2 miljoen euro bezitten. De centrale bank merkt nog op dat dat vermogen allicht onderschat is omdat de superrijken ondervertegenwoordigd zijn in de steekproef.