"Palestina moet zich aansluiten bij Strafhof"

De Palestijnse president Mahmoud Abbas.
AP De Palestijnse president Mahmoud Abbas.
Mensenrechtenorganisaties en Palestijnse groeperingen hebben er vandaag bij de Palestijnse president Mahmoud Abbas op aangedrongen dat Palestina zich aansluit bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Onder de 17 organisaties zijn Human Rights Watch, Amnesty International en de prominente Palestijnse groepen Addameer en al-Haq.

Volgens de organisaties moeten de Palestijnen toetreden, omdat dit zowel Israël als de Palestijnen zal aanmoedigen internationaal recht te respecteren. Van de Palestijnse toetreding is al langer sprake, maar Israël is er fel tegen en stelt dat het vredesproces daar niet bij gebaat is.

De kwestie ligt politiek zeer gevoelig. Als Palestina toetreedt tot het ICC, kunnen Israëlische militairen in Den Haag worden aangeklaagd wegens eventuele oorlogsmisdaden in bezet Palestijns gebied. Israëlische politici, die besluiten nemen tot uitbreiding van de illegale Joodse nederzettingen in bezet gebied, kunnen eveneens worden aangeklaagd.