"Nood aan aangepast wettelijk kader voor toenemend langdurig ziekteverzuim"

thinkstock
Dat het langdurig ziekteverzuim blijft toenemen, zoals blijkt uit een studie van HR-bedrijf SD Worx, maakt dat er nood is aan een aangepast wettelijk kader, waarin maatwerk en flexibiliteit centraal staan. Dat meldt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) in een reactie. "De manier van werken is door de jaren heen immers geëvolueerd, terwijl ons arbeidsrecht ter plaatse is blijven trappelen", zegt Bart Buysse, directeur-generaal van het VBO.

Vooreerst is het volgens Buysse van belang dat het akkoord van de sociale partners rond de re-integratie van langdurig zieken verder uitvoering krijgt. Daarnaast moet werk gemaakt worden van een moderne arbeidsorganisatie en een modern arbeidsrecht, klinkt het. "Zoals SD Worx aanhaalt, kan telewerk een maatregel zijn om langdurig ziekteverzuim tegen te gaan of te beperken, aldus Buysse.

Volgens het VBO moet de problematiek breder bekeken worden. "Onze wetgeving dateert van de jaren '60, '70 en '80, is rigide en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsvormen en -noden. In plaats daarvan moet er ingezet worden op maatwerk, met aangepaste instrumenten voor de werkgever en specifieke oplossingen op de werkvloer. De context is immers gewijzigd: er is nood aan meer wendbaarheid, mogelijkheden om tijds- en plaatsonafhankelijk te werken en aan andere criteria van arbeidsduur om arbeid te bepalen en te meten", zegt Buysse.

Het beleid moet ook meer loopbaangericht zijn en focussen op inzetbaarheid en transitie. "Bedrijven moeten kortom meer mogelijkheden hebben om wendbaar te zijn en om hun werknemers wendbaar te houden."