"Lerarenpensioen niet omlaag, wel langer werken"

thinkstock
Het is niet de bedoeling het pensioen van de leraren te laten dalen, maar ze zullen er wel langer voor moeten werken. Dat zegt Pensioenminister Daniel Bacquelaine na een overleg met de Onderwijsministers van de drie gemeenschappen. Vlaams minister Hilde Crevits is tevreden: "Bacquelaine wil het sociaal overleg alle kansen geven".

De federale regering heeft beslist om in het kader van de begrotingscontrole ook in te grijpen op de ambtenarenpensioenen. Zo zullen de studiejaren van ambtenaren op termijn niet meer meetellen als gewerkte jaren voor het pensioen. Dat betekent dat ambtenaren langer moeten werken om aan een volledig pensioen te komen.

Ambtenaren krijgen wel, net als werknemers, de kans om via een afkoopsom hun studiejaren te regulariseren. Tegelijk worden ook de preferentiële tantièmes afgebouwd. Door dat systeem wegen de gewerkte jaren van leerkrachten nu nog zwaarder door en kunnen ze vroeger met pensioen.

De onderwijsvakbonden steigerden na de bekendmaking van de plannen, zij vrezen dat die onvermijdelijk zullen leiden tot een lager pensioen. Ook voor Crevits was de timing ongelukkig, omdat ze met de sector overlegt over maatregelen om het beroep aantrekkelijker te maken.

Bacquelaine verzekert maandag alvast dat de pensioenen niet omlaag moeten. "Maar het systeem moet worden gemoderniseerd", zegt hij. "Het werken met tantièmes is niet meer van deze tijd. Het geld dat we daarmee uitsparen, zal worden geïnvesteerd in een nieuw pensioensysteem voor het onderwijs. Ook zullen de leerkrachten, net als iedereen, wat langer moeten werken om hetzelfde bedrag te krijgen."

"Ik heb begrepen dat de minister het sociaal overleg alle kansen zal geven en de sociale partners zelf voorstellen zal laten formuleren", zegt Crevits. "Ik heb hem ook gevraagd het aanpassen van de tantièmes te koppelen aan de mogelijke introductie van leerkracht op de lijst van zware beroepen en daarop heeft hij positief gereageerd. Het belangrijkste voor mij is dat het beroep leefbaar blijft", besluit de Onderwijsminister.

belga