"Geen tijd meer te verliezen met begeleiding teruggekeerde Syriëstrijders"

Traumapsycholoog Erik De Soir.
PHOTO_NEWS Traumapsycholoog Erik De Soir.
Vlaanderen heeft nood aan onder meer een neutrale hulplijn voor de omgeving van radicaliserende jongeren, die los staat van politie en gerecht. Dat was te horen in de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering van het Vlaams Parlement, waar onder meer de Nederlandse specialiste Amy-Jane Gielen en Saliha Ben Ali, moeder van een overleden Syriëstrijder, aan het woord kwamen. "Er is echt geen tijd meer te verliezen", zei traumapsycholoog Erik De Soir.

In de zitting bleek woensdag dat de buurlanden een stuk verder staan in de preventie van radicalisering en de opvang van terugkeerders. "Duitsland is begonnen met een hulplijn waar ouders anoniem naar kunnen bellen", zei politicologe Amy-Jane Gielen. "Ook in Oostenrijk, Frankrijk en Nederland wordt het systeem intussen met succes toegepast. De ouders en de omgeving van radicaliserende jongeren hebben deze steun echt nodig."

Ook Saliha Ben Ali, zelf sociaal werkster, wees op het belang van een dergelijk instrument. "Het moet gaan om een hulplijn die los staat van politie en gerecht, waar ongeruste ouders en leerkrachten anoniem terecht kunnen."

Ben Ali hield een pleidooi voor een soepelere terugkeer van Syriëstrijders. "Gedesillusioneerde jongeren moeten onder begeleiding een nieuw leven kunnen beginnen. Je moet hen opnieuw leren leven, zonder enige druk." Dat was ook het standpunt van traumapsycholoog Erik De Soir. "We moeten nadenken over nieuwe kansen, we zijn immers niet enkel een repressieve samenleving."

Volgens de psycholoog staat Vlaanderen alleszins niet erg ver in de begeleiding van mensen die met de problematiek worden geconfronteerd. "Ik heb het gevoel dat men nu zeer lokaal en zeer divers werkt", zei De Soir. Volgens hem moeten we 'from scratch' beginnen nadenken hoe we jonge mensen met een oorlogstrauma kunnen begeleiden.

Daarbij kan worden voortgebouwd op expertise uit andere oorlogen. "Wat we nu zien gebeurt immers in elke oorlogssituatie. Zelfs met de best opgeleide militairen staan mensen soms als beesten tegenover elkaar."

De Soir wees er tot slot op dat er voor terugkeerders slechts een beperkt tijdkader is waarin ze open staan voor hulp. Daarna dreigen ze af te glijden. "Ik vind persoonlijk dat er al heel wat tijd is verloren", besloot de therapeut.

Het ging om de laatste hoorzitting van de commissie, die de bevindingen de komende weken in een resolutie zal gieten.