"Et maintenant?" Dit schrijven de Vlaamse kranten over de nieuwe Franse president

Getty Images
Europa herademt, Frankrijk is verdeeld en Marine Le Pen komt niet echt als verliezer uit de presidentsverkiezingen. Dat zijn de conclusies die de Vlaamse kranten de dag na de Franse presidentsverkiezingen trekken in hun editorialen. En wat er nu gaat gebeuren, vragen ze zich ook af.

"Misschien kan Macron maar best een Zesde Republiek invoeren, die het land ingrijpend moderniseert. Slaagt hij daar niet in, dan dreigt Frankrijk de volgende keer in de handen te vallen van extremisten van rechts en links met alle gevaren en instabiliteit vandien", schrijft Luc Van der Kelen van Het Laatste Nieuws. "Gauw zal blijken uit welk hout deze jonge president is gesneden, hoeveel steun hij kan vinden bij de verslagen partijen en wat hij in ruil moet bieden. In de EU is de opluchting groot, maar het is de vraag of president Macron overeind kan blijven tegen Angela Merkel."

"De vraag is: wat nu?", schrijft Jean Vanempten in De Tijd. "Macron heeft nu zes weken om zijn beweging En Marche! om te bouwen tot een partij waarmee hij in juni de parlementsverkiezingen kan winnen. Moet winnen. Want als hij als president geen meerderheid heeft in het parlement is hij politiek vrij machteloos." Volgens Vanempten kan "de versplintering van het politieke landschap ditmaal leiden tot een versplinterd parlement".

De slag om het herwinnen van de harten en de hoofden van de Europeanen is nog lang niet gewonnen, aldus Bart Sturtewagen in De Standaard. "Het brengen van echte verandering, van vernieuwing die mensen voelen en waarin ze kunnen geloven, is immers veel moeilijker dan er hooggestemde toespraken over houden. Waar het populisme door de kiezers is teruggewezen, kwamen de oude reflexen snel weer boven. Ook in Frankrijk begint vandaag de paringsdans tussen de verslagenen van links en rechts en de nieuwe koning van het centrum. De keuze was duidelijk, maar de twijfel blijft. De weg is nog lang, de gids sterk, maar onervaren."

Liesbeth Van Impe van Het Nieuwsblad wijst erop dat de eerste zorg van Macron de vertwijfelde Fransen moeten zijn. "Sommigen van die Fransen hebben op Le Pen gestemd, tegen beter weten in. Sommigen van hen hebben op Macron gestemd, zonder geestdrift. En sommigen hebben het stom protest van de blancostem of de middenvinger van het thuisblijven gekozen." Het gaat volgens de hoofdredactrice over mensen die best weten dat Le Pen ­inhoudelijk nauwelijks iets voorstelde. "Maar dat betekent niet dat ze in het alternatief geloven. Daarvoor zijn ze al te vaak in de steek gelaten, door de politiek en haar klassieke beoefenaars."

"Macrons overwinning blijft gekleurd door de twijfels van veel kiezers in een ten diepste verdeeld Frankrijk. Dat bleek uit het hoge aantal thuisblijvers en blanco stemmers", aldus Marc Van de Weyer van Het Belang van Limburg. "President Macron zei gisteren het als zijn taak te zien om de verbitterde, bange, boze kiezers van Le Pen terug te winnen voor de waarden van de republiek en de liberale democratie." Ook Van de Weyer haalt de rol van Duitsland aan. "Macron wil een evenwichtiger beleid voor de eurozone, dat niet alleen inzet op bezuinigingen maar ook ruimte biedt voor investeringen. Als landen als Nederland en Duitsland dat blijven dwarsbomen, effenen ze de weg voor een Le Pen in het Elysée in 2022."

Volgens Kris Vanmarsenille van de Gazet van Antwerpen zou "Macron wel eens de uitvinder kunnen zijn van een nieuwe weg in Europa. Een weg die andere landen ook kunnen vinden en volgen. Maar die weg zal niet over rozen gaan", schrijft ze. "Macron heeft de traditionele linkse en rechtse partijen van Frankrijk zo goed als van de kaart geveegd, maar de kans is wel groot dat hij met mensen van die oude partijen moet samenwerken. Zal hij dan zijn programma trouw kunnen blijven?"

Bart Eeckhout van De Morgen ziet in de nederlaag van Le Pen tot slot een gelijkaardige situatie als in Antwerpen in 2006, toen Filip Dewinter met het Vlaams Belang in Antwerpen een recordscore behaalde. "De geschiedenis van Dewinter leert: alleen winnen telt op een verkiezingsavond." Verwijzend naar de sterke score van Marine Le Pen, wijst Eeckhout erop dat de opkomst van extreemrechts in ons land geleid heeft tot bestuurlijke vernieuwing en verbetering. "Van president Macron mag verhoopt worden dat ook hij het Franse politieke systeem zal opschudden. Dat is alleszins het heldere mandaat dat hem nu in de schoot is geworpen."