"Doel 3 zal eind september nog niet opgestart worden"

BELGA
De kerncentrale Doel 3 zal wellicht ook na 30 september nog niet opnieuw opgestart kunnen worden. Dat heeft de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc), Willy De Roovere, vandaag gezegd na afloop van overleg met experten uit verschillende landen. Ondertussen is ook Tihange 2 stilgelegd voor controle.

"De vergadering had als doel een stand van zaken te schetsen van de situatie en expertise uit te wisselen. Er werd geen beslissing genomen over Doel 3", zo maakte De Roovere meteen bij aanvang van de persconferentie duidelijk.

Er zullen bijkomende analyses uitgevoerd worden nadat indicaties gevonden werden dat er scheurtjes zijn in het reactorvat van Doel 3. Het Fanc hoopt dat die tegen eind september rond zijn. De resultaten zullen vervolgens aan deskundigen worden voorgelegd, waarna er een tweede vergadering zal volgen met de verschillende autoriteiten. Dat zal mogelijk in oktober gebeuren.

Duizenden scheurtjes
De Roovere verduidelijkte dat het om duizenden scheurtjes gaat, met een diameter van zowat 2 centimeter. Onmiddellijk gevaar voor een lek in de reactorkuip is er echter niet, want de scheurtjes lopen nagenoeg parallel met de oppervlakte. Er moet nu nagegaan worden of de scheurtjes kunnen evolueren tot een gevaarlijke situatie. Wie verantwoordelijk is, valt volgens De Roovere moeilijk te zeggen. Hij noemde de bedrijven Rotterdamsche Droogdok Maatschappij en het Duitse Krupp.

Electrabel had eerder gezegd dat Doel 3 minstens tot eind september stil zal liggen. "Ik ben helemaal niet overtuigd dat alles klaar zal zijn tegen 30 september, zoals Electrabel zegt", zei De Roovere. Hij herhaalde dat nog nooit een reactorvat is vervangen. Als gevaar niet helemaal uitgesloten kan worden, betekent dat dus het einde voor Doel 3. Normaal gezien zou die centrale blijven draaien tot 2022, terwijl Doel 1 en 2 in 2015 dicht moeten.

Ook Tihange stilgelegd
Ondertussen is vandaag ook Tihange 2 zoals gepland stilgelegd. Die centrale bevat ook een reactorkuip van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, zoals in Doel 3. Er zal nu onderzocht worden of er ook daar problemen zijn. Als zowel Doel 3 als Tihange 2 tijdens een strenge winter nog zou stilliggen, dreigt een stroomtekort, zo liet netbeheerder Elia eerder al verstaan.

De persconferentie van het Fanc werd bijgewoond door tientallen journalisten. Buitenlandse journalisten wilden weten of er in hun land ook een probleem kan zijn. De Roovere ging daar echter niet op in en verwees naar de autoriteiten in die landen. Het Fanc ontving vandaag collega's uit de Verenigde Staten, Frankrijk, Zwitserland, Zweden, Nederland, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn wereldwijd 22 reactorkuipen van het betrokken type geplaatst.

Opvallend was ook dat De Roovere toegaf dat verzekeraars de vergadering van de autoriteiten wilden bijwonen. Ze kregen daarvoor geen toestemming, benadrukte hij evenwel.