"Blij dat Elisabeth nu man heeft die goed voor haar zorgt "

WEDUWE STIJN SAELENS BEVALLEN, HAAR VADER REAGEERT TEVREDEN

Elisabeth Gysselbrecht en haar nieuwe vriend, Yves W.
kos Elisabeth Gysselbrecht en haar nieuwe vriend, Yves W.
Elisabeth Gyselbrecht, de weduwe van Stijn Saelens, is bevallen van een dochtertje. Daardoor is het onduidelijk of ze vandaag op de start van het proces over de kasteelmoord aanwezig zal zijn. Sowieso zit ze, door haar vader André, in een verwrongen positie. Want hij neemt plaats op de beklaagdenbank, omdat hij de moord op haar toenmalige man besteld zou hebben.

Charlotte. Dat is de naam van het meisje dat donderdag ter wereld kwam. Het is het vijfde kind van dokteres Elisabeth Gyselbrecht (39). Uit haar huwelijk met Stijn Saelens heeft ze vier kinderen: Arthur (13), Josephine (12), Amelie (8) en Pepijn (7). Haar vader, André Gyselbrecht (65), vernam het nieuws van de geboorte van zijn kleinkind in de gevangenis van Beveren. Volgens zijn entourage reageerde hij erg blij: "Mijn enige eigen geluk vandaag is dat Elisabeth nu een man heeft die goed voor haar en de kinderen zorgt."


Het is bekend dat Elisabeth Gyselbrecht haar vader, ondanks zijn betrokkenheid in de kasteelmoord, geregeld bezoekt in de gevangenis. Haar kinderen gaan soms mee naar vati, zoals ze de huisarts uit Ruiselede noemen. Een zoontje van Stijn Saelens heeft door de bezoeken achter de gevangenismuren inspiratie opgedaan: hij zegt dat hij later cipier wil worden.

Zonder pardon

Normaal was het de bedoeling dat Elisabeths nieuwe partner, de kersverse vader van Charlotte, op het proces in Brugge ook zou optreden als voogd van haar vier andere kinderen. Alleen heeft het gerecht daar twee maanden geleden een stokje voor gestoken. Yves W., medezaakvoerder van een groot metaalverwerkend bedrijf, kent het gezin Saelens-Gyselbrecht al jaren. Naar verluidt was de man bevriend met zowel Elisabeth als Stijn. Na de moord werd W. op vraag van de weduwe aangeduid als 'voogd ad hoc' voor haar vier kinderen. De man vervulde die rol jaren zonder enig probleem. Maar nadat Elisabeth Gyselbrecht en Yves W. openlijk een liefdesrelatie waren begonnen én een kind verwachtten, oordeelde het gerecht - met het oog op het nakende proces - dat hij te dicht bij de weduwe stond. En dus onrechtstreeks ook bij haar vader. Het gerecht liet een vrederechter Yves W. zonder pardon afzetten en vervangen door een advocaat. Die moet de vier kinderen van Stijn Saelens nu een stem geven op het proces in Brugge.


Sinds de moord op 31 januari 2012 doorbrak Elisabeth Gyselbrecht nog maar één keer het stilzwijgen. Begin vorig jaar noemde ze haar kinderen in een exclusief interview met 'Terzake' de grootste slachtoffers. "Zij hebben hun papa verloren. Op dit ogenblik gaat het vrij goed met hen. Maar ze worden groter en beginnen alles beter te begrijpen. Mijn oudste zoon gaat binnenkort naar de middelbare school. De jongste wordt bijna 6 en was amper 2 toen zijn papa gestorven is." Over de rol van haar eigen vader bleef ze toen op de vlakte. "Mijn kinderen missen hun grootvader", zei ze. "Zij hebben een goede band met hem. Ik wil niet oordelen. Ik ben niet de persoon om daarover uitspraak te doen. In mijn professionele carrière heb ik mijn vader ervaren als iemand die altijd klaarstond om iedereen te helpen. De mensen die hem kennen, kunnen dat beamen."

Powerpoint

In de loop van het onderzoek stelde Elisabeth Gyselbrecht zich burgerlijke partij tegen onbekenden. Haar advocaat zei daarover dat dit niét betekende dat ze zich tegen haar vader en broer Peter - die toen ook nog verdacht was - kantte. "Het is niet geweten of die mensen al of niet schuldig zijn en daarom heeft ze zich burgerlijke partij gesteld tegen onbekenden", zei advocaat Luc Arnou toen. Door die beslissing kan Elisabeth Gyselbrecht op het proces niet onder eed ondervraagd worden als getuige.


Vandaag staan op het proces vier getuigen op de agenda: hoofdinspecteur David Roelant, de laatste onderzoeksrechter Koen Wittouck, de wetsdokter en een ballistisch expert. Johan Platteau, advocaat van André Gyselbrecht, vindt dit geen meerwaarde en zelfs zonde van de tijd. "De politie zal een powerpointpresentatie geven met duizend foto's. Dúizend! Dat vind ik spijtig en het kan eigenlijk niet de bedoeling zijn in een correctionele procedure, waarbij iedereen geacht wordt het dossier te hebben gelezen. In een assisenprocedure gebeurt zo'n uiteenzetting wél, omdat de volksjury geen enkele kennis heeft van het onderzoek. In assisen kan je als advocaat getuigen oproepen om dat politieverhaal te nuanceren of aan te vechten. Nu heb ik die mogelijkheid niet. Da's oneerlijk."


Platteau wilde de voorbije dagen niet in zijn kaarten laten kijken, maar onderzoekt of en hoe hij zich hiertegen eventueel nog kan verzetten. Het is bekend dat Platteau een assisenproces verkoos boven een correctionele rechtszaak. "Volgens de minister zou zo'n proces professioneler en sneller verlopen. Hoezo? Een assisenzaak duurt één tot twee weken. Nadien kennen de beschuldigden hun lot. Nu zullen de beklaagden pas in juni worden gehoord (nochtans is dit gepland voor donderdag, maar volgens Platteau is die timing niet haalbaar en zal de ondervraging met weken worden uitgesteld, red.). Vervolgens zal de rechtszaak na het zomerverlof verdergaan. Zo'n versnipperd proces is voor niemand goed."

Ex-boezemvriend

Naast André Gyselbrecht staat vandaag ook zijn vroegere boezemvriend Pierre Serry (65) terecht. Volgens hem vroeg Gyselbrecht of hij mensen kende die Saelens wilden doden. Ook de Nederlanders Evert de Clercq (53) en Roy Larmit (38) moeten zich verantwoorden voor hun aandeel in de moord op Stijn Saelens.


De kans is klein dat Elisabeth Gyselbrecht op de eerste procesdag aanwezig is. Volgens haar omgeving heeft haar baby haar zorg nu nodig. Morgen probeert ze wel tot in Brugge te geraken. Wie vandaag zéker wegblijft, zijn Werner Saelens en Anne-Marie Dupont, de ouders van Stijn Saelens. Hun advocaat Jan Leysen zegt dat ze hopen dat de rechtszaak vandaag gewoon start én kan verdergaan. "Ze proberen de dood van hun zoon al jaren een plaats te geven. Het proces en de uitspraak kunnen daarbij helpen. Want iedereen lijkt daaraan voorbij te gaan in dit dossier: die mensen zijn hun kind kwijt."


Volg het proces vanaf 9 uur live op hln.be/kasteelmoord