En de winnaar van de jongeren-stemtest is... CD&V

MECHELENDe online jongeren-stemtest, recent in Mechelen gelanceerd door jongeren van nagenoeg alle partijen, is een succes. CD&V komt als winnaar uit de bus.

  1. Actieplan om meer jonge werkzoekende Mechelaars aan job te helpen: “Samenwerken met lokale expertisecentra om tewerkstelling te creëren”
    Mechelen

    Actieplan om meer jonge werkzoeken­de Mechelaars aan job te helpen: “Samenwer­ken met lokale expertise­cen­tra om tewerkstel­ling te creëren”

    Stad Mechelen heeft een relanceplan klaar om de groep van jongvolwassenen te ondersteunen in hun zoektocht naar een passende opleiding en werk. Hoewel Mechelen bij de betere steden zit op het gebied van werkloosheid, ziet het stadsbestuur vooral onder kwetsbare Mechelaars tussen de 18 en 25 jaar, het aantal werkzoekenden toenemen.