Lesgevers en cursisten omschrijven het als een kaakslag. De Lubbeekse muziekschool (AMW) en het atelier voor creatieve expressie (ACE) worden overgenomen door de Academie uit Tienen

De Lubbeekse muziekschool (AMW) en het atelier voor creatieve expressie (ACE) worden overgenomen door de Academie uit Tienen. “Daardoor zal de gemeente in de toekomst nog maar weinig inspraak hebben in het beleid van het kunstonderwijs. De eigen Lubbeekse aanpak gaat verloren”, menen de lesgevers en de cursisten die het omschrijven als een kaakslag.

  1. Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Stad Leuven zoekt overnemer voor stadsscholen: “Als stadsbestuur willen we de regierol nog meer opnemen”
    Leuven

    Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Stad Leuven zoekt overnemer voor stadsscho­len: “Als stadsbe­stuur willen we de regierol nog meer opnemen”

    Op 24 juni maakte stad Leuven bekend dat ze op zoek gaat naar een nieuw schoolbestuur voor de stedelijke scholen SKLO en SBLO/Parkschool. Concreet zoekt het stadsbestuur naar een partner die het algemeen beleid uittekent en de directies van de twee scholen aanstuurt. “Zo wil de stad alle groeikansen aan de school geven en zich zelf richten op de regierol die ze opneemt in het Leuvens onderwijs”, zegt schepen Wadera.