Voortaan ook GAS-boetes op inbreuken gemeentelijk politiereglement

KONTICHKontich is de eerste gemeente in de politiezone HEKLA die een eenvormig gemeentelijk politiereglement voor de gehele zone goedkeurde. Wanneer nu ook de 4 andere gemeenten van de zone dit politiereglement goedkeuren, komt er een einde aan de diversiteit.