Villa Hortensia verkocht voor helft van vraagprijs

De gemeenteraad heeft beslist om de historische Villa Hortensia te verkopen voor de som van 421.000 euro. Dit is wel een pak minder dan men had gehoopt. In december 2016 zette de gemeenteraad het licht op groen voor de openbare verkoop van het herenhuis. Er werd op een bedrag van 850.000 euro gerekend. De openbare verkoop vond plaats in twee zitdagen. Op de tweede zitdag van 14 november 2017 werd het goed toegewezen voor een bedrag van 421.000 aan de firma Ooms & partners uit Antwerpen.


Aangezien dit bedrag ruim onder de vraagprijs ligt, moest het dossier opnieuw ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. De Villa Hortenisa (of Villa Van Goethem) is een bekend zicht in het dorpscentrum van Burcht. Deze dokters- en burgemeesterswoning uit begin 20ste eeuw stond een tijd leeg maar bood de laatste jaren onderdak aan het verenigingsleven zoals het Rode Kruis.