Polderstraat krijgt ingrijpende facelift en gaat jaar dicht, na afloop komt er fietsstraat en zone 30

Schepen Bruno Byl in de Polderstraat, waar de nutsmaatschappijen de voorbereidende werken aan het uitvoeren zijn.
Kristof Pieters Schepen Bruno Byl in de Polderstraat, waar de nutsmaatschappijen de voorbereidende werken aan het uitvoeren zijn.
Er is een definitief ontwerp klaar voor de heraanleg van de Polderstraat in Zwijndrecht. Een proefopstelling zorgde ervoor dat de bewoners al even konden wennen aan de nieuwe situatie. De Polderstraat zal na de werken deels het statuut krijgen van een fietsstraat. Niet alleen de wegenis wordt aangepakt, maar ook de riolering. Het regenwater komt in een nieuw bufferbekken dat verbonden wordt met de Vlietbosbeek.

Na verschillende inspraakvergaderingen met de bewoners en overleg met het studiebureau werd een definitief dossier voor de heraanleg van de Polderstraat aan de gemeenteraad voorgelegd en unaniem goedgekeurd. “Het profiel van de straat blijft hetzelfde maar er komen wel een aantal ingrijpende veranderingen op verkeerstechnisch vlak”, zegt schepen van Openbare Werken Bruno Byl (CD&V). “Zo zal de Polderstraat vanaf het kruispunt met de N70 tot de Suikerdijkstraat het statuut van een fietsstraat krijgen. Dit betekent dat voertuigen de fietsers niet voorbij mogen steken. Er is ook éénrichtingsverkeer tot aan de Molenstraat. We hebben al geruime tijd een proefopstelling gedaan van de nieuwe maatregelen om een draagvlak te krijgen voor de aanpassingen. Bij de heraanleg zullen we ook elk kruispunt verhoogd aanleggen met een plateau.”

Niet alleen de wegenis krijgt een facelift, maar ook de riolering zal een gescheiden stelsel krijgen voor afvalwater en regenwater. “Bij de bewoners zullen we ook zoveel als mogelijk meteen deze twee van elkaar scheiden”, legt Byl uit. “Indien de werken ingrijpend zijn, voorziet de gemeente in een financiële tussenkomst.”

Op deze plaats komt een buffergracht om het regenwater op te vangen.
Kristof Pieters Op deze plaats komt een buffergracht om het regenwater op te vangen.

Achteraan de Polderstraat zal een buffergracht worden aangelegd met een capaciteit van 525 m³ waarin het regenwater kan opgevangen worden. Hieraan is ook een verbinding met de Vlietbosbeek gekoppeld. Tussen de grachten komt een wandelpad met een bruggetje naar het achtergelegen bos.

Aanplanting van bomen

Het afvalwater wordt aangesloten op de bestaande collector en wordt verder afgeleid naar het waterzuiveringsstation. “Er wordt eveneens veel aandacht besteed aan de aanplanting van bomen en groenstructuren aangepast aan het concept van de straat”, vervolgt de schepen.

De werken worden opgedeeld in 4 fasen zodat de hinder voor de bewoners tot een minimum kan beperkt worden. “Niettemin zal er hinder zijn omdat de omleidingsmogelijkheden beperkt zijn”, beseft Byl. “We hebben dit nu reeds beperkt kunnen ervaren omdat de nutsmaatschappijen de voorbereidende werken al hebben uitgevoerd. We wachten nu op de offertes van de kandidaat-aannemers. Als dit alles vlot verloopt, kunnen de werken starten in het tweede kwartaal van 2020. De werken zullen een klein jaar in beslag nemen.”

Gesubsidieerd

Aan het project hangt een prijskaartje van 2,6 miljoen euro. De rioleringswerken worden wel voor 75% gesubsidieerd door de Vlaamse Milieu Maatschappij.

Intussen is over het grondgebied tussen de N70 en de E34 een zone 30 ingevoerd. Dit verkeersregime werd zo’n jaar geleden al beslist. De nieuwe verkeersborden maken dit nu ook voor iedereen zichtbaar. Het gemeentebestuur van Zwijndrecht wil zo af van het sluipverkeer dat door lokale wegen naar de oprit van Linkeroever z’n weg baant. Volgens onderzoek moet minstens de helft van dat verkeer al eerder op de E17 rijden. De wijken ten noorden van de N70 kregen de primeur. In de Polderstraat zal de zone 30 na de heraanleg worden afgedwongen met zogenaamde ‘verkeersdruppels’ in het wegdek.

Ten noorden van de N70 is er een algemene zone 30 ingevoerd. Dit gaat gepaard met heel wat ingrepen, zoals tractorsluizen, drempels, enz.
Kristof Pieters Ten noorden van de N70 is er een algemene zone 30 ingevoerd. Dit gaat gepaard met heel wat ingrepen, zoals tractorsluizen, drempels, enz.Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.