N-VA wil afscheidsplek voor asverstrooiing langs Schelde

Sinds eind november kunnen Antwerpenaren op legale wijze de urne met de as van hun overleden dierbaren aan de Schelde geven. Op de Tavernierkaai werd hiervoor een speciale plek voorzien. N-VA Zwijndrecht wil hetzelfde ook in de eigen gemeente. "De kost voor de organisatie van zo'n afscheidsplek is relatief gering", klinkt het. "De stad Antwerpen plaatste een eenvoudig kantelsysteem waarmee nabestaanden een biologisch afbreekbare urne in de Schelde kunnen kantelen. Via het e-loket kunnen de nabestaanden een afscheidsmoment vastleggen. De nabestaanden zorgen zelf voor het verloop van de plechtigheid. Een beperkte regelgeving regelt de


praktische modaliteiten, zo kunnen er geen naamplaatjes of bloemen en kransen worden achtergelaten gezien de locatie geen begraafplaats is." Ook vele inwoners uit Zwijndrecht en vooral uit Burcht hebben een speciale band met de Schelde. De N-VA-fractie vraagt het schepencollege daarom ook in de deelgemeente Burcht een afscheidsplek aan de Schelde in te richten waar inwoners afscheid kunnen nemen van hun dierbaren die de Schelde als laatste rustplaats kozen. (PKM)