Mogelijke geurhinder door graafwerken

Sinds gisteren zijn er opnieuw saneringswerken aan de gang aan het oude voetbalveld vlakbij de Krugerbrug, op de terreinen van Blue Gate Antwerp in Antwerpen-Zuid. Net als een maand geleden wordt er op die site verontreinigde grond afgegraven. Er kan daarbij geurhinder ontstaan in Zwijndrecht. De aannemer doet er alles aan om de hinder tot een minimum te beperken. De grond wordt tijdens het graven beneveld met een middel dat de geur neutraliseert. De afgegraven grond wordt niet ter plaatse bewaard maar zo snel mogelijk afgevoerd naar een gespecialiseerd verwerkingscentrum. Er worden ook zeilen op de vrachtwagens gelegd om de ladingen af te dekken. Tot slot wordt gedurende het volledige proces de kwaliteit van de lucht gemonitord. (PKM)