Mantelzorgers krijgen hogere premie

Belga
De gemeente Zwijndrecht betaalt al een tijdje een mantelzorgpremie aan personen die vrijwillig instaan voor de alledaagse zorg van iemand die zwaar zorgbehoevend is. De premie werd vanaf 1 januari 2020 opgetrokken naar 50 euro per maand of 600 euro per jaar.

De inzet die mantelzorgers tonen, geeft heel wat zorgcomfort aan de zorgbehoevenden en zorgt ervoor dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Het gemeentebestuur van Zwijndrecht beschouwt de mantelzorgpremie als een vorm van waardering voor de inzet en verantwoordelijkheid die mantelzorgers opnemen. Daarom wordt de mantelzorgpremie verhoogd.

Elke zorgbehoevende die in Zwijndrecht woont kan één mantelzorger opgeven die de mantelzorgpremie twee keer per jaar zal ontvangen. De eerste uitbetaling gebeurt in juli 2020 , de tweede in januari 2021.

Personen die in 2019 al een mantelzorgpremie hadden en 2 mantelzorgers aangeduid hebben, krijgen de keuze: 1 mantelzorger aanduiden (die 50 euro per maand ontvangt) of 2 mantelzorgers behouden die dan elk 25 euro krijgen.

De aanvraag moet jaarlijks vernieuwd worden. De zorgbehoevenden die al een mantelzorgpremie hebben ontvangen, krijgen jaarlijks een nieuw aanvraagformulier opgestuurd. Nieuwe aanvragers kunnen het formulier bekomen bij de welzijnsbalie in het gemeentehuis of vinden op de website http://www.zwijndrecht.be.