Crisiscentrum test sirenenetwerk

Op donderdag 6 april plant het federale Crisiscentrum een luide test van de alarmsirenes die onder haar beheer vallen. De elektronische sirenes die opgesteld staan in de risicozones rond de kerncentrale en Seveso-bedrijven, worden dagelijks getest op hun gebruiksklaarheid. Dit gebeurt via zogenaamde "stille testen" die niet hoorbaar zijn voor de bevolking. Ieder trimester vinden er ook "luide testen" plaats die iets meer vertellen over de hoorbaarheid. Een luide test zal plaatsvinden op donderdag 6 april tussen 11.45 en 13.15 uur. Op dat ogenblik zal de sirene een nucleair alarmsignaal geven. Dit is een gemoduleerde huiltoon die na een korte onderbreking herhaald wordt. Na dit signaal zal uit de luidsprekers de gesproken boodschap "proefsignaal" weerklinken. Tijdens de week van de luide test, is telkens van 9 tot 16 uur, het gratis nummer 0800/94.113 ter beschikking voor iedereen die bijkomende vragen heeft. (PKM)