Betaalbare woningen, zonder alles vol te bouwen

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN ZWIJNDRECHT

In wijk Terlocht gaan oude sociale woningen tegen de vlakte om plaats te maken voor kleinere flats en meer publieke ruimte.
Kristof Pieters In wijk Terlocht gaan oude sociale woningen tegen de vlakte om plaats te maken voor kleinere flats en meer publieke ruimte.
Zwijndrecht heeft een kleine oppervlakte en slechts weinig open ruimte. Betaalbare woningen zijn dan ook steeds moeilijker te vinden. Op welke manier kunnen jonge mensen aan een woning worden geholpen?

"Zwijndrecht voert al jaren een eigenzinnig betonstopbeleid", vindt André Van de Vyver (Groen). "Naast de aankoop en herbestemming van bouwgronden heeft een stop op woonuitbreidingsgebieden belangrijke zones gevrijwaard van verharding. Uiteraard wordt er nog gebouwd, mensen moeten nu eenmaal wonen. Maar de voorbije jaren is dat gecontroleerd en vrij compact gebeurd, met aandacht voor de kwaliteit van het publiek domein. Ook de huisvestingsmaatschappij kiest voor zowel de vernieuwing van bestaande projecten (Laarkouter, Terlocht) als voor nieuwe, kleinere projecten. Hierdoor kunnen we voorkomen dat woningprijzen de pan uit swingen."

"Gezien het belang van groen en ruimte voor de levenskwaliteit moeten we voorzichtig omgaan met woningbouw", beaamt Ann Van Damme (CD&V). "Renovatie van bestaande woningen geniet de voorkeur en kunnen we als gemeente ondersteunen met subsidies. Waar mogelijk kan men meer in de hoogte bouwen, maar ook alternatieve vormen van wonen, zoals co-housing, kangoeroewonen en zorgwonen kunnen het aanbod vergroten. We hebben in onze gemeente ook al zevenhonderd sociale huurwoningen en er staan nog heel wat projecten gepland."

Voorrang

Danny Van Hove (N-VA): "Iedereen heeft recht op een betaalbare woning, maar dit betekent niet dat alles mag volgebouwd worden. Integendeel, er moet voldoende ruimte zijn voor groene plekjes en speelpleinen. Private verhuurders moeten aangemoedigd worden hun panden te verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor. Tegelijk moet voor de Huisvestingsmaatschappij een systeem onderzocht worden van huurkoop van sociale woningen voor jonge gezinnen. Er moet ook voorrang worden gegeven aan kandidaten die al binding hebben met onze gemeente." (PKM)
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.