Schepenen Desloovere en Claeys stappen uit sp.a

Het huidige schepencollege Zwevegem, schepen Claeys en schepen Desloovere zijn de mannen achteraan, met de snor. Claeys staat rechts.
Maxime Petit Het huidige schepencollege Zwevegem, schepen Claeys en schepen Desloovere zijn de mannen achteraan, met de snor. Claeys staat rechts.
Schepenen Marc Desloovere en Marc Claeys stappen uit sp.a. Dat lieten de beide schepen weten in een persbericht. Volgens hen ligt een ‘fundamenteel meningsverschil’ aan de basis, volgend sp.a wilde het tweetal de verplichte bijdrage niet betalen aan de partij.

“Binnen het sp.a bestuur van de afdeling Zwevegem, heerst reeds enkele maanden een fundamenteel meningsverschil over de interne werking van de partijafdeling, en de manier waarop we als afdeling best aan lokale politiek doen”, zeggen Desloovere en Claeys. “Als gevolg van deze discussie zijn twee groepen met een verschillende visie ontstaan. Om een einde te stellen aan deze hetze en positief verder te kunnen werken hebben we beslist om ontslag te nemen als lid van sp.a, en samen met een aantal bestuursleden de politieke beweging SAMEN ! op te richten.”

“We willen met deze groep verder werken met als basiswaarden gelijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid. Het is niet omdat wij geen partijkaart meer hebben dat wij onze ideologie zullen verloochenen”, zeggen aldus Desloovere en Claeys. Desloovere is schepen van Openbare Werken, Mobiliteit, Nutsvoorzieningen en Begraafplaatsen, Claeys is voorzitter bijzonder comité sociale dienst, en schepen van Zorg, Sociale Zaken, Armoedebestrijding en Personeel.”

“De coalitiepartners (Lijst Burgemeester en CD&V) werden op de hoogte gebracht en bevestigen hun vertrouwen”, zeggen de twee schepenen. “Het bestuursakkoord en alle afspraken binnen de coalitie zullen door de nieuwe fractie loyaal worden nagekomen. De komende maanden willen we de beweging verder vorm geven en onze strategie voor de toekomst vastleggen.”

Verplichte bijdragen

Bij sp.a in Zwevegem klinkt een ander verhaal. Volgens de partij weigerde het tweetal de verplichte bijdragen aan de partij te betalen. “Deze bijdrage bedraagt 10 procent op de brutowedde. Die verplichting geldt voor alle mandatarissen, in alle steden en gemeenten”, zegt Simon Bekaert, provinciaal voorzitter. “Ook in andere partijen bestaan dergelijke verplichtingen. Zonder deze bijdragen kan de partij niet werken. Reeds meer dan twee jaar dringen wij bij hen aan om hun afdrachten te betalen. De recentste bemiddeling was vruchteloos. Beide schepenen bleven halsstarrig bij hun weigering. Zij maakten duidelijk ook naar de toekomst toe de bijdrage niet te zullen betalen. Aan beiden werd de kans gegeven zich naar de toekomst toe in regel te stellen. In het andere geval was een uitsluiting uit de partij onvermijdelijk.”

Schepenen Desloovere en Claeys willen hier niet verder op ingaan “om er geen welles nietes-spelletje van te maken.”

“Sp.a Zwevegem blijft verder bestaan”, verzekert secretaris Mieke Eggermont. “Ik zet daar alvast mee mijn schouders onder.”

Schepen Desloovere staat uiterst rechts op de foto.
Henk Deleu Schepen Desloovere staat uiterst rechts op de foto.