"Uitbating is niét hinderlijk"

GEMEENTEBESTUUR WIL RESTAURANT DE GEIT REDDEN

Er is een oplossing in de maak om de sloop van restaurant De Geit af te wenden. Uitbater Bert Vanhalle runt de zaak samen met zijn verloofde Davine Verhaeghe.
Foto Henk Deleu Er is een oplossing in de maak om de sloop van restaurant De Geit af te wenden. Uitbater Bert Vanhalle runt de zaak samen met zijn verloofde Davine Verhaeghe.
De gemeente Zwevegem levert een attest af om alsnog het wegnemen van het terras en de veranda van restaurant De Geit in Sint-Denijs te voorkomen. "De uitbating is niet hinderlijk en moet niet beperkt worden", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Monteyne (N-VA).

Negen maanden na een arrest van het hof van beroep, waarin staat dat het terras en de veranda van De Geit weg moeten, schijnt er licht aan het einde van de tunnel. De eigenaar, brouwerij Omer Vander Ghinste uit Bellegem, wil namelijk een planologisch attest bekomen. Dat heeft de hogere overheid nodig om een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken. Het nieuwe RUP moet de zonevreemde horecazaak regulariseren, want het terras en de veranda liggen nu in waardevol agrarisch gebied. Die bouwovertreding dateert al van 1977.

Meerwaarde

Het is nu zeker dat het gemeentebestuur van N-VA, sp.a en Gemeentebelangen het planologisch attest aflevert. Het komt in mei nog in de gemeenteraad, maar dat is een formaliteit. "De horeca-activiteit is vergund", legt schepen Monteyne uit. "Maar enkele constructies en gebouwen zijn niet in regel, terwijl ook de parking van De Geit in orde moet gezet worden. Wat ons betreft, kan dat. We twijfelen niet aan de meerwaarde van restaurant De Geit. De uitbating is niet hinderlijk en moet niet beperkt worden. Of alle partijen in het schepencollege hier achter staan? De besluitvorming in het college is altijd collegiaal."

70 communiefeesten

Als het nieuwe RUP er komt, is het arrest van de rechtbank in principe niet meer van tel omdat de reden ervan dan wegvalt. In afwachting en om te voorkomen dat er een dwangsom van 125 euro per dag dient betaald te worden, loopt er tegelijk een juridische procedure van de brouwerij bij het Hof van Cassatie.


"We waarderen de steun van het gemeentebestuur, want het zou voor de regio een groot verlies zijn als De Geit stopt", zegt Bert Vanhalle (46) uit Marke. Hij huurt De Geit van Omer Vander Ghinste en runt het populaire restaurant samen met zijn verloofde Davine Verhaeghe (29).


"Zonder terras, veranda en de bar buiten heeft een uitbating geen zin. Onze maximumcapaciteit zou dan van 80 naar 32 klanten dalen. Niet vergeten ook dat er hier acht personeelsleden werken. De klanten hoeven zich geen zorgen te maken. Ik heb er vertrouwen in dat het in orde komt. Ik ben blij dat er schot in de zaak komt. We kunnen zo verder blijven werken. Zo komen de reservaties voor communiefeesten in 2018 al binnen. De Geit is goed voor zestig tot zeventig communiefeesten per jaar."