Oude gemeenteschool Nederzwalm definitief beschermd

Gemeente kan plannen voor parking niet uitvoeren

Het schooltje zal dan toch niet onder de sloophamer verdwijnen.
Foto DCRB Het schooltje zal dan toch niet onder de sloophamer verdwijnen.
Het is zeker: de oude gemeenteschool van Nederzwalm wordt niet gesloopt. Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft het pand definitief beschermd als monument. “Het dorpszicht blijft dus intact en we krijgen er een dorpshuis bij”, juicht N-VA.

Over het pand in de Schoolstraat is het voorbije jaar al heel wat inkt gevloeid. Het groeide uit tot een groot punt van discussie tussen de verschillende politieke partijen. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen laat minister-president Geert Bourgeois (N-VA) het pand nu definitief beschermen. “Tot voor kort was het schooltje maar voorlopig beschermd”, zegt N-VA-raadslid Louis Ide. “Door de definitieve bescherming blijft het dorpszicht van Nederzwalm intact en kan een dossier ingediend worden om het gebouw te restaureren. Op die manier hoeft een restauratie de Zwalmenaar niet veel te kosten en krijgen we er een dorpshuis bij in Zwalm. De rooilijn is door de bescherming ook van geen tel meer. De bescherming gaat voor op de rooilijn. Daardoor kunnen een aantal huizen ook genieten van een bescherming tegen onteigening en afbraak.”

Belofte

Het Zwalmse gemeentebestuur diende enkele maanden geleden een aanvraag tot sloopvergunning in voor de school. Open Vld en CD&V waren van plan om na de verhuis van de Scouts de bouwvallige school te slopen om er een parking aan te leggen en zo het tekort aan parkeerplaatsen in Nederzwalm op te lossen. 

Schepen van Gebouwen Johan De Bleecker (Open Vld) was vrijdagnamiddag nog niet op de hoogte van de definitieve bescherming. “Ik ben dan ook bijzonder verrast. We zullen kijken wat de mogelijkheden zijn om die bescherming te ontkrachten. Als dat niet lukt, is dat een spijtige zaak", zucht de schepen. "Het gebouw heeft volgens ons geen belangrijke erfgoedwaarde en zadelt ons enkel op met heel wat kosten. De belofte naar de kerkfabriek toe om extra parking te creëren, kunnen we daardoor ook niet nakomen. Zeer jammer, want de kerk van Nederzwalm is door het bisdom aangeduid als hoofdkerk. Naast de wekelijkse misvieringen zal het aantal begrafenissen, huwelijken en andere plechtigheden daardoor toenemen. Het kerkplein beschikt echter maar over zeven autostaanplaatsen en ook in de omliggende straten is het aantal parkeerplaatsen ontoereikend. Ook het aanleggen van vrijliggende fietspaden is nu niet mogelijk. Veel meer kan ik er voorlopig niet over zeggen. Dit moet besproken worden binnen het schepencollege.”

Flitscamera

N-VA blijft bij zijn standpunt dat het zinloos is er een parking aan te leggen. “Het terrein ligt namelijk in een bocht waar het levensgevaarlijk is om op de baan te komen”, stelt Peter Van Den Haute. “Door een flitscamera te installeren en een alternatieve circulatie te bekijken, zouden we het overigens ook verkeersveiliger kunnen maken in het centrum van Nederzwalm”, besluit hij.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.