N-VA wil invoering van de European Disability Card in gemeente

De Zwalmse N-VA-fractie deed op de jongste gemeenteraad het voorstel aan de meerderheid om de European Disability Card te gebruiken en te promoten. Deze kaart is voor personen met een beperking een bewijsstuk om aan te tonen dat ze in België erkend zijn als persoon met een handicap. Hiermee komen ze in aanmerking voor specifieke toegangstarieven of andere voordelen in de domeinen cultuur, vrijetijdsbesteding en sport. Het Zwalmse gemeentebestuur schoot het voorstel niet af, maar wil eerst bekijken hoe dit concreet kan worden vertaald naar het lokale aanbod op het vlak van sport, cultuur en vrije tijd. (TVR)