Midlife Party in zaal Ysebaert

De Midlife Party slaat binnenkort zijn tenten op in Zwalm. Eind vorig jaar besloot organisator Event-A om de fuifzaal te verlaten wegens te veel jeugdige bezoekers.

Op zaterdag 11 februari wordt de befaamde Midlife Party voor het eerst in Zwalm georganiseerd. "We hebben er goed aan gedaan om ons concept bij te sturen", licht organisator Geert Van De Velde toe. "Iedereen verklaarde mij gek toen ik de beslissing nam om uit de fuifzaal weg te gaan. Maar ik heb mijn gelijk bewezen. Alle bezoekers tijdens de laatste editie van de Midlife Party in Le Miracle in Erwetegem waren het er unaniem over eens: we hadden dit al veel langer moeten doen".

De Midlife Party was de laatste jaren uit zijn voegen gebarsten en in de fuifzaal kwamen ook veel jongeren over de vloer. "Hoewel we gecharmeerd waren dat de jeugd ons concept kon smaken, waren vele 35-plussers niet tevreden. Daarom willen we liever onze Midlife Party organiseren voor een 300-tal 35-plussers dan voor een volle fuifzaal waarvan de helft minderjarig is", besluit Van De Velde. Dj's van dienst zijn Daddy Cool en Rocco.

Tickets in voorverkoop verkrijgbaar via de website www.midlife-party.com (FEL)