Expo over verkiezingen

In de aanloop naar de gemeenteverkiezingen van oktober diepte de Heemkundige Kring Zwalm oud en nieuw verkiezingsmateriaal op. Foto's, verkiezingsdrukwerk en anekdotes voeren je terug naar de vaak bewogen gemeenteraadsverkiezingen uit het verre en minder verre verleden. Er wordt aandacht besteed aan enkele legendarische politieke figuren, de kleurrijke dorpspolitiek van vóór de gemeentefusies van 1970 en 1976, de oude gemeentehuizen, de twee vrouwelijke burgemeesters in de jaren 1930 en 1950 en de fraaie herinneringsborden en -schalen die in de Zwalmse politieke geschiedenis zelfs een cruciale rol speelden. De tentoonstelling is nu zondag te bezoeken van 10 tot 12 uur en van 14 uur tot 17 uur in de oude gemeenteschool in Sint-Denijs-Boekel, Franskouter 6. Een bezoekje brengen kan ook nog op zondagen 3 juni, 1 juli, 5 augustus en 2 september, telkens van 10 tot 12 uur.


(TVR)