Actiegroep vraagt heropening trage weg

De actiegroep Trage Wegen heeft in Horebeke en Zwalm het spandoek 'Doorgang voor iedereen' onthuld. Met de actie vraagt de actiegroep aan het gemeentebestuur om de trage weg aan de Biesestraat in Horebeke en Arme Kleie in Zwalm volledig open te stellen voor het publiek. De weg biedt volgens de actiegroep kansen op het vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, landschapsbeleving, omgevingskwaliteit en groenvoorziening. Indien het gemeentebestuur de weg openstelt, kan Natuurpunt het opnemen in de wandelroute die de Pelinckvallei openstelt. (LDO)