"Rusthuis barst uit zijn voegen"

HUIZE ROBORST ROEPT OP SNEL WERK TE MAKEN VAN GROEN LICHT VOOR NIEUWBOUW

Directeur Johan Rotsaert aan de containers die het plaatsgebrek van Huize Roborst moeten opvangen.
Thomas Vandewalle Directeur Johan Rotsaert aan de containers die het plaatsgebrek van Huize Roborst moeten opvangen.
Huize Roborst roept de gemeente op om eindelijk werk te maken van het woonuitbreidingsgebied langs de Decoenestraat in Munkzwalm. De vzw wil er een nieuw woonzorgcentrum optrekken. "Onze accommodatie is verouderd en we kampen met plaatsgebrek. We kunnen niet blijven wachten", zegt directeur Johan Rotsaert.

Huize Roborst wil in het woonuitbreidingsgebied langs de Decoenestraat een nieuw woonzorgcentrum optrekken, inclusief assisentiewoningen en een dagverzorgingscentrum. In het gebied, dat is ingesloten door de Zuidlaan, Decoenestraat, Wafelstraat, Zijpgrachtstraat en Gaverbosdreef, wil de gemeente in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij ook zo'n 40 huurwoningen, 20 koopwoningen en enkele koopkavels voorzien. Tien jaar na de eerste gesprekken, ligt de site er echter nog steeds desolaat bij. "Het is onwaarschijnlijk hoe traag het gaat", vertelt directeur Johan Rotsaert van Huize Roborst. "We hebben een erfpacht op een stuk grond, maar geraken intussen geen stap verder. We willen er nochtans een mooi project realiseren voor de Zwalmenaren. De gemeente moet hierdoor geen euro betalen voor ouderenzorg."


De huidige accommodatie van de vzw in de Kloosterstraat in Roborst barst intussen uit haar voegen. "Onze gebouwen zijn 25 jaar in gebruik. We zijn gegroeid van 40 naar 106 bedden en hebben dus al heel wat gebouwd en verbouwd. We kunnen echter onvoldoende bijbouwen op de huidige locatie. Onze accommodatie is bovendien ook nog eens verouderd. Gelukkig wordt onze erkenning elk jaar wel nog verlengd. Anders stonden we nog voor een veel groter probleem. De overheid ziet gelukkig in dat we onze bewoners niet zomaar op straat kunnen zetten."

Op dit stuk grond in het centrum van Munkzwalm wil huize Roborst een nieuw woonzorgcentrum optrekken.
Thomas Vandewalle Op dit stuk grond in het centrum van Munkzwalm wil huize Roborst een nieuw woonzorgcentrum optrekken.

Sociale mix

Schepen van Ruimtelijke Ordening Eric De Vriendt (CD&V), geeft toe dat het project niet vooruit gaat. "Er moet een ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt met het oog op een ordening van dit binnengebied, maar het hele dossier is complexer dan gedacht. Nu blijkt bijvoorbeeld dat de provincie er geen private woningbouw toelaat. Een sociale mix zou in mijn ogen nochtans zorgen voor een aantrekkelijker gebied. De provincie oordeelt dat er er elders in Zwalm nog een groot aantal kavels voorradig is, maar mensen houden die grond in de familie in plaats van te verkopen."

Onteigening

Doordat privébouw niet mogelijk is, is de eigenaar momenteel niet meer zo happig zijn grond te verkopen aan de sociale huisvestingsmaatschappij omdat dit voor hem financieel minder interessant is. "Het gemeentebestuur gaat liever niet over tot onteigening, dat is begrijpelijk", stelt Rotsaert. "Ze kan echter wel een zogenaamd 'principieel akkoord' bij de bestendige deputatie aanvragen teneinde het gebied tot een aanvaardbare mix van privéwonen, sociaal wonen en zorgwonen te ontwikkelen. Wij hopen dat de gemeente nu een vuist maakt om daar samen met de betrokken partners iets van te maken. We moeten absoluut vooruit", besluit rusthuisdirecteur Rotsaert.