"Personeelskost moet omlaag"

RESTAURANTUITBATER PETER DE DEKEN VREEST GEVOLGEN VAN INVOERING WITTE KASSA

Peter De Deken in Ter Biestmolen, één van zijn drie horecazaken.
Foto André Marlier Peter De Deken in Ter Biestmolen, één van zijn drie horecazaken.
HoReCa Vlaanderen roept haar leden op te snoeien in personeel, de prijzen te verhogen en de openingsuren aan te passen als volgend jaar de witte kassa in voege treedt. Peter De Deken, eigenaar van drie zaken in Zwalm, probeert al jaren de kosten te drukken door schaalvergroting. "Ik verwacht dat er vooral in zaken met weinig personeel koppen gaan rollen", zegt De Deken.

Peter De Deken is zaakvoerder van de bekende horecazaken Ter Biestmolen, De Zwalmmolen en de Mechelse Koekoek in Zwalm. Hij stelt ongeveer 15 mensen te werk in zijn zaken en probeert al jaren creatief te zijn in zijn ondernemingen. "Mensen afdanken, gaan we niet meteen moeten doen. Maar we zullen wel moeten sleutelen aan de openingsuren. De grote kracht van de horeca is onze gastvrijheid. Wij staan paraat om mensen een koffie met pannenkoek te serveren in de late namiddag. Onze bakermat ligt in de herbergen in de middeleeuwen. We gaan die gastvrijheid niet meer kunnen aanbieden als al die extra werkuren aan een duur sociaal tarief moeten betaald worden. Met deze maatregelen verplicht men ons om in de toekomst enkel nog om open te doen als er geld te verdienen valt om onze zaken concurrentieel en betaalbaar te houden. Dat verlies van onze identiteit en gastvrijheid stoort me nog het meest. Elke goede ondernemer wil 100 procent in het wit kunnen werken. Maar dan moet de overheid wel het juiste kader scheppen", aldus De Deken.

Schaalvergroting

Sinds enkele jaren probeert hij de kosten in de uitbating ook te drukken via schaalvergroting. "We hebben sinds vier jaar een magazijn en kopen al onze producten per pallet of zelfs per vrachtwagen aan. Op die manier creëren we een zekere marge om de vele overuren te betalen. Ook voor kleinere zaken waar een echtpaar de zaak uitbaat, voorzie ik weinig problemen. Maar in zaken waar slechts enkele mensen werk en en en die niet de financiële ruimte hebben om op grote schaal producten aan te kopen, verwacht ik dat er koppen gaan rollen", is De Deken duidelijk.


"Langs de andere kant is het prima dat de horeca eindelijk als een volwaardige tak van onze economie wordt aanzien. Ik werk in de sector sinds mijn achttiende en zag de hele evolutie en de steeds strengere voorwaarden. Het is goed dat er duidelijkheid wordt geschept. Er moet ruimte zijn voor aanpassingen. Zo niet wordt onze Belgische eetcultuur, aan de top in de wereld, op de helling gezet. Onze sector en ons patrimonium zouden gesubsidieerd moeten worden, want toerisme wordt binnen enkele jaren steeds belangrijker. Dat ondermijnen is onverstandig", voegt De Deken daar nog aan toe.


HoReCa Vlaamse Ardennen schaart zich achter de bezorgdheden en de voorstellen van HoReCa Vlaanderen. "Wij zijn altijd gekant geweest tegen de eenzijdige invoering van de black box zonder begeleidende maatregelen", vertelt regionaal voorzitter Luc Beert. "Onze leden zullen het moeilijk hebben om te overleven zonder maatregelen en we vrezen voor ontslag van personeel, inkrimping van openingsuren en faillissementen, zelfs in een toeristische regio als de onze."