"Meer nood aan veilige dorpskom"

PETITIE TEGEN AFBRAAK OUDE GEMEENTESCHOOL VOOR AANLEG PARKING

De oude school dreigt te verdwijnen.
Ronny De Coster De oude school dreigt te verdwijnen.
De vrienden van de Zwalmse dorpen verzetten zich tegen het plan van de gemeente om de oude gemeenteschool in Nederzwalm af te breken en er een parking aan te leggen. "We hebben veel meer nood aan een veilige en leefbare dorpskom", zegt woordvoerder Geert Pauwels, die een petitie startte voor het behoud van de school.

De kerk van Nederzwalm werd in het kerkenbeleidsplan aangeduid als hoofdkerk van de gemeente. Naast de wekelijkse misvieringen, zal ook het aantal begrafenissen, huwelijken en andere plechtigheden daardoor toenemen. Het kerkplein beschikt echter maar over zeven autostaanplaatsen. Ook in de omliggende straten is het aantal parkeerplaatsen ontoereikend. De gemeente wil daarom de oude gemeenteschool iets verderop afbreken om op de site een parking te voorzien. Dat plan botst nu op protest van de vrienden van de Zwalmse dorpen, een open collectief dat ijvert voor een kwalitatieve omgang met erfgoed en ontwikkeling in Zwalm. "Extra parkeerplaatsen zijn nodig, maar we hebben meer nood aan een veilige en leefbare dorpskom", zegt woordvoorder Geert Pauwels.

Geert Pauwels en zoon ijveren voor het behoud van de gemeenteschool.
Ronny De Coster Geert Pauwels en zoon ijveren voor het behoud van de gemeenteschool.

Piekmomenten

Het dorp wordt gekenmerkt door drie gewestwegen en doorgangsstraten: de Hoogstraat/Schoolstraat, de Latemdreef en de Neerstraat. "Wij doen het voorstel om van de Neerstraat een leefstraat te maken: een éénrichtingsstraat waar maximum 30 kilometer per uur mag gereden worden die uitsluitend bestemd is voor het lokale verkeer. Gedurende de piekmomenten wordt dwarsparkeren toegestaan, waardoor we een bijkomende capaciteit van 30 wagens realiseren. Op andere momenten kan deze ruimte als publieke plaats met terras en breed voetpad worden ingericht. Met een aantal kleine ingrepen zoals zitbanken, bomen of bloembakken wordt de Neerstraat omgetoverd tot een echte dorpsstraat waar alle lokale actoren van kunnen profiteren", meent Geert.

Petitie

"Het schoolgebouw kan dan weer een herkenbaar steunpunt worden voor lokale verenigingen of ondernemingen waar onze streek nood aan heeft. Ook wonen met praktijkruimte is niet uitgesloten. Een parking is de slechts mogelijke oplossing. De parking zou met het kerkplein verbonden worden via een voetpad dat te smal voor een kinderwagen of rolstoel." De vrienden van de Zwalmse dorpen startten zowel online als offline een petitie voor het behoud van de school. Daarnaast roepen ze de bevoegde minister op om het pand met hoogdringendheid te beschermen. Schepen Johan De Bleecker (Open Vld) kan zich best vinden in sommige voorstellen. "Wij zijn zelf vragende partij om de Neerstraat leefbaarder te maken. Daarom willen we de weg overnemen van het Vlaams Gewest, zodat we er zelf aanpassingen kunnen doen. We hebben de vraag al enige tijd geleden gesteld, maar dat gaat niet van vandaag op morgen. We blijven echter achter onze beslissing staan om het schoolgebouw te slopen. Deze afspraak met de kerkfabriek werd ook opgenomen in ons meerjarenplan."