"Extra parkeerplaatsen broodnodig"

VOORMALIGE GEMEENTESCHOOL GAAT TEGEN DE VLAKTE

De oude gemeenteschool moet plek ruimen voor parkeerplaatsen.
Foto Ronny De Coster De oude gemeenteschool moet plek ruimen voor parkeerplaatsen.
De voormalige gemeenteschool in Nederzwalm, waar momenteel de scouts gehuisvest zit, gaat tegen de vlakte. In de plaats komt een parking die vooral het comfort van de kerkbezoekers moet verhogen. "In deze context alles opofferen voor koning auto getuigt van een kortzichtige visie", vindt oppositiepartij voorZwalm.

Het was na een vraag van oppositieraadslid Patrick Moreels (voorZwalm) dat het gemeentebestuur afgelopen gemeenteraad toegaf dat het voormalig gemeenteschooltje in Nederzwalm tegen de vlakte gaat. "Dat zal gebeuren van zodra de scouts in hun nieuwbouw aan de Sportlaan terecht kan", licht schepen van Gemeentelijke Gebouwen Johan De Bleecker (Open Vld) toe. "Het gebouw is in zeer slechte staat. Bovendien loopt de rooilijn van de nieuwe wegenis door het pand. Ter hoogte van Elektro Balcaen moeten nu al vijf woningen afgebroken worden voor de aanleg van een vrijliggend fietspad. De kans bestaat dat men later dat fietspad wil doortrekken. Investeren in de oude school zou dan ook absurd zijn. De kans bestaat namelijk dat het uiteindelijk toch tegen de vlakte moet."

Parking

In de plaats gaat de gemeente er een parking aanleggen. "De kerkfabriek van Nederzwalm is vragende partij nu de kerk er werd aangeduid als hoofdkerk van de gemeente. Naast de wekelijkse misvieringen, zal ook het aantal begrafenissen, huwelijken en andere plechtigheden er toenemen. Extra parking is dan ook zeker aan de orde", stelt de schepen. "We hadden eerst ons oog laten vallen op een stuk grond ter hoogte van de rotonde aan de Latemdreef, maar we krijgen geen toestemming van het Vlaams Gewest om er een op- en afrit te voorzien. Als alternatief kozen we voor het schoolgebouw."


De gemeente gaat even verderop ook een dertigtal parkeerplaatsen voorzien ter hoogte van het kerkhof dat wordt uitgebreid. "Van daar tot aan de kerk is het wel al een heel eind stappen voor wie minder goed te been is."

Openbare vraag

"We stellen vast dat het schepencollege informatie achterhoudt voor de verkozen gemeenteraadsleden", hekelt oppositieraadslid Patrick Moreels (voorZwalm).


"Eerdere vragen omtrent de plannen met het gebouw leverden niks op. Vandaar dat we een openbare vraag indienden op de gemeenteraad, waar ze verplicht op dienden te antwoorden. We kunnen alleen maar vaststellen dat dit een overhaaste en ondoordachte beslissing is, gelet op de evolutie daar met ook de ontwikkeling van het achterliggende project Neerwelden. Niet alle mogelijkheden werden onderzocht, laat staan dat men enig respect betoont voor de erfgoedkundige waarde. In deze context alles opofferen voor koning auto getuigt van een kortzichtige visie", sneert Moreels.