Zulte wil 1 miljoen euro besparen op riolen

Zulte stapt uit RioFin en denkt op die manier een miljoen euro te besparen op de rioleringsinfrastructuur.

Het gemeentebestuur is in 2008 ingestapt in RioFin, een prefinanciering die rioolbeheerder TMVW/Farys aanbood om toekomstige investeringen in de rioleringsinfrastructuur te betalen. "Deze prefinanciering werd aangegaan voor een bedrag van ruim 4,5 miljoen euro tegen een vaste interestvoet van 4,5%", legt schepen van Financiën Olivier Peirs (Gezond Verstand Zulte) uit. "Tien jaar geleden was 4,5% nog een goede interestvoet, vandaag is dit behoorlijk duur. We hebben de oefening gemaakt. We hebben nog een kapitaal af te lossen van ruim vier miljoen euro. Indien we in RioFin blijven, betekent dit een terugbetaling in de komende jaren van in totaal bijna zes miljoen euro, waarvan bijna twee miljoen euro aan interesten. Deze financiering moet vandaag minstens de helft goedkoper kunnen. De rentevoeten draaien immers rond de 2%. Daarom hebben we beslist om nog voor het einde van dit jaar uit te treden en ons opgenomen bedrag te vereffenen. Voorlopig hebben we alle geplande rioleringsinvesteringen van de komende jaren in de begroting ingeschreven met eigen middelen. Dit jaar zullen we beslissen op welke manier we onze rioleringsuitgaven zullen financieren. Waarschijnlijk stappen we in op een alternatieve financiering via TMVW/Farys, dan aan een gunstiger tarief. Zo doen we een besparing van wellicht 1 miljoen euro. Dit geeft extra ruimte om te investeren in zaken die onze inwoners echt ten goede komen", besluit Peirs. (GRG)