Ondanks 350 bezwaarschriften van buurtbewoners geven Zulte en Kruisem gunstig advies over windmolens: “We voelen ons in de steek gelaten”

Een simulatie van de buurtbewoners: het zicht op de windturbine die gepland is aan de Karreweg 42, gezien vanop de Waalstraat.
rv Een simulatie van de buurtbewoners: het zicht op de windturbine die gepland is aan de Karreweg 42, gezien vanop de Waalstraat.
Als het van het gemeentebestuur van Zulte afhangt, komen de windmolens in de industriezone Zaubeek en langs de E17 er zo snel mogelijk. Samen met Kruisem werd een voorwaardelijk gunstig advies gegeven, iets wat bij heel wat buurtbewoners in het verkeerde keelgat schiet. “Overal in Vlaanderen nemen gemeentebesturen het op voor hun burgers en hier laat men ons in de steek”, klinkt het.

Met een voorwaardelijk gunstig advies zetten de gemeentebesturen van Zulte en Kruisem het licht op groen voor de bouw van zeven windmolens. Momenteel is een aanvraag lopende voor de bouw van vier windmolens in de industriezone Zaubeek, waarvan drie op grondgebied Kruisem en één op grondgebied Zulte, alsook drie windturbines aan de overkant van de E17 op grondgebied Kruisem. Voorwaardelijk betekent dat men principieel voorstander is van het project, mits de invloed op de directe omgeving tot een redelijk niveau beperkt is. Maar dat is volgens heel wat buurtbewoners niet het geval.

Actiecomité

Tijdens het openbaar onderzoek verzamelde het Actiecomité Leefbaar Kruisem-Zulte aan de hand van een gezamenlijke petitielijst 350 bezwaarschriften tegen het windmolenproject en recent stuurde datzelfde comité nog een open brief gericht aan burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) en het schepencollege. “De petitie en open brief zijn er om de mensen te informeren”, zegt Dirk Masselis, “want dit is in deze procedure te weinig gebeurd. Half augustus kregen de buurtbewoners een nogal onduidelijke brief, met daarop een uitnodiging voor een infomoment op 26 augustus, net tijdens Waregem Koerse. Toeval of omdat men zo weinig mogelijk volk aanwezig wil, wie zal het zeggen? Ook de manier waarop de aanvraag werd ingediend, doet de wenkbrauwen fronsen. Zo wordt het project van zeven windmolens opgesplitst in drie deelprojecten en dit maakt het veel complexer om een bezwaarschrift te kunnen indienen. Wij hebben hiervoor een advocaat onder de arm genomen, maar veel mensen weten dat gewoon niet. Op de gemeenteraad van 24 september deed oppositiepartij CD&V een voorstel tot een onafhankelijk onderzoek om te kijken of dit wel de beste locatie is voor windmolens, maar dit werd door de meerderheid van tafel geveegd. Is men dan zo zeker van de keuze voor Zaubeek?”

Mastodont

“Voor alle duidelijkheid, we zijn niet tegen windmolens en andere vormen van groene energie, maar dit project zal voor heel wat buren hinder met zich meebrengen. De windturbine die pal op de Waalstraat komt is een mastodont met een tiphoogte van 200 meter. Dit zal voor slagschaduw zorgen op heel wat huizen en daarbij komt nog eens de geluidsoverlast voor heel wat omwonenden. Als de gemeente per se wil investeren in windenergie, waarom dan niet in één van de windmolenparken in de Noordzee? De gemeente wil dit project erdoor duwen en hierbij slaat men de bezorgdheid van de inwoners in de wind. We voelen ons in de steek gelaten, zeker nu de gemeente positief advies gegeven heeft. We hopen alsnog op een gesprek met de burgemeester.”

Voorwaarden

“Zowel het gemeentebestuur van Zulte als dat van Kruisem wil een steentje bijdragen aan de klimaatzaak”, zegt Simon Lagrange (Open Zulte). “Eén windmolen zorgt voor een productie van ongeveer 9.000 MWh per jaar en een CO2-reductie van ongeveer 3.870 ton per jaar, het equivalent van ongeveer 2.600 huishoudens. We vinden de industriezone en de E17 een geschikte locatie voor windturbines en ook verschillende provinciale en andere studies bevestigen dit. We respecteren de ingediende bezwaren rond dit concrete project en daarom is ons gunstig advies gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Zo moet de invloed op de directe omgeving qua hoogte, geluid en slagschaduw volledig voldoen aan de geldende milieunormen. De werking van de turbines moet ten allen tijde op deze normen afgestemd worden. Daarnaast moeten er absolute garanties zijn omtrent de veiligheid naar de omliggende bedrijven en woningen en er moet een positief advies zijn van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) inzake de impact op de fauna en flora. De beslissing over de vergunningsaanvraag ligt nu bij de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.”

Wie contact wil opnemen met de buurtbewoners kan dit doen via zultekruisemleefbaar@gmail.com.
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • patrick demeulenaere

    Het zou goed zijn een eenvoudige regel toe te passen in Vlaanderen: windenergie op zee, zone-energie op het land. Daar kunnen we zeer ver mee geraken, en dan moet niet ingeboet worden aan woonkwaliteit.