Na politiek protest ook buurtactie aan Kouterweg: “Zwarte vlaggen tegen verkavelingsplannen”

Enkele buren bij een van de zwarte vlaggen op het braakliggend terrein aan de Kouterweg. Rechts staat Johan Rogge.
Anthony Statius Enkele buren bij een van de zwarte vlaggen op het braakliggend terrein aan de Kouterweg. Rechts staat Johan Rogge.
De zwarte vlaggen staan op het terrein aan de Kouterweg.
Anthony Statius De zwarte vlaggen staan op het terrein aan de Kouterweg.
De verkavelingsplannen van de gemeente Zulte aan de Kouterweg blijven de gemoederen beroeren. Nadat oppositiepartij CD&V al haar ongenoegen uitte, laten nu ook de bewoners zelf van zich horen. Buurtbewoner Johan Rogge stak het vuur aan de lont door enkele zwarte vlaggen te planten op voorlopig braakliggende gronden. “Er zijn verkavelingen genoeg in het centrum, waarom moet men dan hier bouwen?”, vraagt Johan zich af.

Zultenaar Johan Rogge woont al zijn hele leven in de Kouterweg, waarvan 27 jaar in zijn eigen huis, op enkele honderden meters van zijn ouderlijk huis. In het weiland voor zijn deur plantte hij vorige week enkele zwarte vlaggen als symbolisch protest tegen de plannen van het gemeentebestuur om deze reservegronden aan te snijden voor groepswoningbouw. Momenteel verhuurt het OCMW van Zulte de gronden aan een landbouwer, die er hoofdzakelijk mais verbouwt.

Geen nood aan extra bouwgronden

“De Kouterweg ligt op de scheidingslijn van het centrum en de landbouwgebieden tussen Zulte en Waregem”, zegt Johan. “Het zou jammer zijn, als men dit mooie uitzicht zou verstoren door die gronden vol te bouwen. Zeker omdat er geen behoefte is aan extra bouwgronden. In het centrum van Zulte komen binnenkort honderden kavels vrij, ik denk maar aan de voormalige leerlooierij Denys en de vroegere Zultse Wolspinnerij die samen worden ontwikkeld tot een woonproject. Kan men niet wachten tot wanneer al die kavels ingenomen zijn, vooraleer men de mooie stukken aan de rand begint vol te bouwen? Akkoord, er werd voor de Kouterweg nog geen aanvraag ingediend, maar er werden wel al plannen opgemaakt. Samen met enkele buren wil ik van in het begin ons standpunt duidelijk maken, vooraleer het te laat is. We hopen dat het groene, landelijke karakter van deze buurt behouden blijft. Het gemeentebestuur belooft wel dat het achterliggende stuk grond zal overblijven voor bos, maar deze compensatie is amper de moeite.”

Begin februari trok oppositiepartij CD&V Zulte ook al van leer tegen de plannen van de bestuursmeerderheid van Open Zulte, N-VA en GVZ. Fractieleider Sally Cosijns, die ook in de Kouterweg woont, wees toen al op het ontbreken van een vernieuwd structuurplan en de afwezigheid van een actuele vernieuwde studie die de behoefte aan deze woonuitbreiding aantoont. 

Nieuw stuk bos

Ondanks het protest blijft het gemeentebestuur bij zijn standpunt. Burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte): “Ik begrijp dat er vragen zijn van de buurtbewoners, maar eens we in de fase zitten van het openbaar onderzoek en de vergunningsaanvragen, dan krijgt iedereen de kans om opmerkingen en bezwaren te geven. Het basisprincipe blijft een beperkte woonontwikkeling langs de straatzijde, met achterliggend de ontwikkeling van een nieuw stuk bos en natuur van een hectare groot, dat publiek toegankelijk is. Tezelfdertijd wordt ook eindelijk volwaardige riolering aangelegd in dit gebied, iets waar al lang vraag naar is. De middelen die door de ontwikkeling worden gecreëerd, kan het OCMW terug investeren in de gemeenschap en de sociale dienstverlening.”
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.