N43 is 'hotspot' voor ongevallen

De N43 is de 'hotspot' voor ongevallen in Zulte. Vooral de doortocht in Olsene -het enige deel dat niet werd heringericht- is bijzonder ongevalgevoelig. Het gemeentebestuur belooft beterschap, al zal dit niet voor meteen zijn.

"De N43 is de belangrijkste verkeersader in onze gemeente met veruit de meeste verkeersbewegingen en de hoogste verkeersdrukte. Het is dus logisch dat zich hier het hoogste aantal ongevallen voordoet", vindt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).


"De doortochten van de N43 door Zulte en Machelen werden in het verleden reeds aangepakt met een verhoogde verkeersveiligheid tot gevolg. De aanpak van de doortocht in Olsene staat op de planning. Ontwerpen zijn in opmaak om ook in dit stuk (tussen de Warandestraat in Zulte en De Dreve in Olsene, nvdr) te zorgen voor een verhoogde veiligheid, betere fietsinfrastructuur en een doortocht die uitnodigt om de snelheid te matigen. Er zijn al enkele samenkomsten geweest met de vele zelfstandigen en handelaars langs het traject om de plannen met hen af te stemmen. Intussen proberen we samen met de wegbeheerder (het Vlaams Gewest, nvdr) om de kruispunten van de N43 met de Kerkstraat en de Centrumstraat via kleinere ingrepen veiliger en vlotter te maken. Op het kruispunt Kerkstraat-Grote Steenweg-Molenstraat werd de lichtenregeling begin dit jaar reeds aangepast. Er komt hier ook nog een ontruimingspijl om dit nog vlotter te laten verlopen. Ook voor het kruispunt Centrumstraat-Grote Steenweg werd reeds overleg gepleegd met het gewest. Hier is het met de huidige infrastructuur niet direct mogelijk om de lichtenregeling dermate aan te passen zonder dat de doorstroming in het gedrang komt." (GRG)