Kerken voller, maar waar is pastoor?

ZULTE HOUDT NA VERTREK PAROCHIEPRIESTER 5 GEBEDSHUIZEN OPEN

Ook de kerk van Machelen lokt volgens het kerkbestuur steeds meer volk.
Foto Gaëtan Regniers Ook de kerk van Machelen lokt volgens het kerkbestuur steeds meer volk.
Overal sluiten kerken in sneltempo, behalve in Zulte: alle parochiekerken en kapellen blijven er open. "De weekendvieringen lokken heel wat publiek, en de opkomst neemt toe", zegt het kerkbestuur. Vraag is wel wie de kerkdiensten zal leiden, want sinds kort is er geen pastoor meer.

"De Zultse parochies zijn nog niet afgeschreven", vindt het centraal kerkbestuur van Zulte, dat de daad bij het woord voegt: alle drie de parochiekerken en de twee kapellen blijven nog zeker tot 2025 open. De redenering is eenvoudig: de kerken lokken nog voldoende gelovigen. "Getuige daarvan is de ruime opkomst voor de weekendvieringen die opnieuw eerder toeneemt dan afneemt. Bij bijzondere gelegenheden, zoals een begrafenis, en op de kerkelijke hoogdagen, kunnen we rekenen op een ruime aanwezigheid. De parochiegemeenschappen van Groot-Zulte zijn dus nog steeds levend en leefbaar", klinkt het.


Cijfers zijn er evenwel niet, zodat we het kerkbestuur op zijn woord moeten geloven. "Misschien moeten we nog eens een telling houden, dat is juist", geeft Marc Vroman van het centraal kerkbestuur toe. Alle kerkgebouwen blijven de volgende jaren open, ook al gaat dit in tegen de tendens in ons land. In Nevele sluiten bijvoorbeeld drie van de zes kerken.

Kerk in midden

Vraag is wel wie de diensten in al die kerken in Zulte zal voorgaan. Het kerkenplan ging ervan uit dat E.H. Johan Van der Schueren als pastoor van de drie parochies die taak op zich zou nemen, maar de parochiepriester heeft de gemeente recent verlaten en werkt nu als aalmoezenier in het ziekenhuis van Zottegem. Een nieuwe pastoor is er tot dusver niet. En gezien het nijpende tekort aan priesters is een pastoor voor de drie parochies in Machelen, Olsene en Zulte geen evidentie. "Maar we krijgen hoopvolle signalen van het bisdom", klinkt het.


Het gemeentebestuur gaf zijn zegen -letterlijk, dan- aan het plan om de kerken open te houden. Een centrale kerk aanduiden die zeker open blijft, doet het kerkbestuur niet. In de verschillende deelgemeenten ligt het sluiten van sommige kerken duidelijk gevoelig. "Het is nog te vroeg", zegt schepen Olivier Peirs (GVZ). "We zullen het kerkenplan in 2025 wel evalueren."

Bestemmingen

Op langere termijn (na 2030) denken de parochies wel na over bijkomende bestemmingen voor de kerkgebouwen, al benadrukt men dat dit enkel in uitzonderlijke gevallen kan. Bovendien zal de gemeente dan met geld over de brug moeten komen. "Aanpassingen aan de kerken om bijkomende bestemmingen te realiseren, zullen geld kosten. Aangezien de kerkfabrieken niet allemaal zelfbedruipend zijn, zal dit toelagen van de gemeente vergen", klinkt het. Als er al kerkgebouwen herbestemd worden, is de kans reëel dat het om de kapellen gaat. Zo is er veel vraag om de Raveelkapel in Machelen te gebruiken, maar voor de parochie krijgt de kerk nog voorrang. De kapel OLV Ten Dale in Zulte staat dan weer ter beschikking van de Poolse gemeenschap.