Extra geld voor groen en onderhoud

"Het gemeentebestuur zal in 2018 extra middelen inzetten om Zulte proper te houden", kondigt schepen van Milieu Filip Peers (Gezond Verstand Zulte) aan.

"De voorbije jaren werden de begraafplaatsen al ingegroend, werd het organogram van de technische uitvoeringsdienst herschikt en is er extra budget ingezet voor sociale tewerkstelling in het groenonderhoud. In 2018 zetten we hier bijkomend op in. De begraafplaatsen worden verder ingegroend en het budget voor sociale tewerkstelling stijgt opnieuw. Ook voor de zwerfkattenbestrijding en voor het onderhoud van de Finse looppistes voorzien we extra middelen."


(GRG)