Coalitie wil geen opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in Ballonneke

De bestuurscoalitie gaat niet in op de vraag van CD&V om kinderopvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in te richten in het Ballonneke, de nieuwe opvang voor schoolgaande kinderen in Machelen.


"De combinatie van buitenschoolse opvang en groepsopvang in één gebouw is praktisch niet realiseerbaar", meent OCMW-voorzitster Linda Detailleur (N-VA) namens Open Zulte, GVZ en N-VA. "CD&V heeft het over een 'nijpend tekort aan kinderopvang', maar dat is een schoolvoorbeeld van paniek zaaien. In plaats van nieuwe initiatieven te stimuleren, vrees ik dat deze manier van werken ook mensen kan afschrikken. Kinderopvang is geen attractie in een politieke speeltuin", vindt de OCMW-voorzitster.


Toch geeft de coalitie toe dat er in deelgemeente Machelen een duidelijke vraag blijft naar kinderopvang. "Ik stelde al herhaaldelijk voor om samen met de oppositie op zoek te gaan naar een haalbare, realistische oplossing. Ik hoop op medewerking van de oppositie, want het was, is en zal geen eenvoudige zoektocht zijn", besluit Detailleur. (GRG)